Geen brede steun voor garantstelling lening biljartvereniging DOS

Er komt geen voorstel aan de gemeenteraad om garantie te verlenen voor herfinanciering van leningen aan verenigingen. Het CDA heeft een initiatiefvoorstel om dit mogelijk te maken niet verder in procedure gebracht, omdat in de commissievergadering bleek dat alle andere fracties geen steun willen geven aan het voorstel.

CDA-raadslid Harry Kremer: β€œWe hadden een goed en weloverwogen voorstel om sportverenigingen zoals de biljartvereniging DOS te helpen bij de herfinanciering van leningen voor de eigen accommodatie. In Hattem zijn er 11 sportverenigingen met een eigen accommodatie. Wij hadden een voorstel dat de gemeente niets kost maar de verenigingen helpt om de financieringslasten te verlagen.”

Uitstel is geen afstel
Waarom is het dan niet door gegaan? Harry Kremer: β€œEr was onvoldoende draagvlak bij de andere politieke partijen om dit mogelijk te maken. Ik vind dat jammer voor de verenigingen.” Door het initiatiefvoorstel nu niet op de Raadsagenda te laten plaatsen houdt het CDA de mogelijkheid om als de tijd er wel rijp voor is opnieuw met dit voorstel te komen. Harry Kremer: β€œHet CDA is een partij van de samenleving. Wij vinden het verenigingsleven erg belangrijk. Daar waar wij de verenigingen kunnen helpen, willen wij dat doen. Wie weet denken de andere partijen er over twee jaar anders over.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in