Er zit weer beweging in de bewegingsboulevard

Het is een tijdje stil geweest rond de plannen over de bewegingsboulevard in de woonzorgzone. Inmiddels is de gemeente met het bureau OBB uit Diepenveen in contact gekomen. Dit bureau ondersteunt de gemeente en de toekomstige gebruikers in het proces en met de praktische uitwerking. OBB heeft veel ervaring opgedaan in het beleid en het ontwerp van buitenruimte.

De gemeente Hattem noemt de bewegingsboulevard de verbindende schakel in het plan Woonzorgzone Geldersedijk. Een plek in een drempelloze buurt waar lopen, rollen en fietsen een hoge prioriteit hebben. De bewegingsboulevard moet een plek zijn waar bewegen en ontmoeten vanzelfsprekend zijn.

Samen Hattem
Op het participatiefplatform Samen Hattem is de beweegboulevard nu als project te vinden, waarop alle Hattemers kunnen reageren met ideeën.
Wil je meepraten over de plannen die de gemeente Hattem met de beweegboulevard heeft, dan kan dat door je aan te melden bij het platform Samen Hattem.

Meepraten in klankbordgroep
Daarnaast komt er binnenkort een klankbordgroep waarin organisaties zoals SWH, Het Baken en de Sportkoepel plaatsnemen. Maar ook omwonenden krijgen een uitnodiging om deel te nemen. Omwonenden en toekomstige gebruikers hebben hierover eind week 27 een brief ontvangen. De gemeente streeft ernaar om een doorsnede van de wijk aan tafel te krijgen. Heb je hier belangstelling voor? Meld je dan aan via geldersedijk@hattem.nl.
Bij deze aanmelding wordt ook gevraagd je motivatie voor deelname te delen evenals je naam, adres en geboortejaar. Op 1 september is de eerste bijeenkomst.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in