Voor Mekaar is wezenlijk aanwezig

Stichting Voor Mekaar heeft 15 april haar jaarverslag gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het
er in 2023 is een stijging zichtbaar is van het aantal zorgvragers van gemiddeld 140 naar 160. Er hebben zich 61 nieuwe zorgvragers aangemeld. Dit is opnieuw een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor.

De vrijwilligers van Voor Mekaar geven aandacht en praktische hulp aan mede-Hattemers die daaraan behoefte hebben, bij voorbeeld vanwege een handicap of eenzaamheid. In veel gevallen wordt de gevraagde hulp verleend over een langere periode. Aandacht, begrip, respect en vertrouwen zijn daarbij belangrijke elementen.

2416 uur hulp
De hulpverlening richtte zich in deze periode met name op boodschappen doen, autovervoer voor bijvoorbeeld familiebezoek, sociale activiteiten, ziekenhuisafspraak en het brengen van een bezoekje. Verder werd er hulp verleend bij administratie, kleine eenmalige huishoudelijke reparaties, wandelen en fietsen.
In 2023 hebben vrijwilligers in totaal 2416 uren hulp verleend.

Vinger aan de pols
‘In 2023 begonnen we met 46 vrijwilligers. In de loop van het jaar kwamen er 2 nieuweĀ  vrijwilligers bij en stopten er 3 vrijwilligers, zodat we het jaar af konden sluiten met 45 zeer gemotiveerde vrijwilligers’, aldus het verslag.
De coƶrdinatoren hebben zich het afgelopen jaar voor ruim 1500 uur ingezet. Door de coƶrdinatoren wordt veel tijd gestoken in het onderhouden van contact met zowel zorgvragers als vrijwilligers. Steeds weer wordt er gekeken of de verleende hulp nog voldoende correspondeert met gevraagde hulp. Zo wordt bij alle betrokkenen een vinger aan de pols gehouden.

Communicatie
Achter deze wat droge cijfers zitten verhalen. Ook dat is in het verslag te lezen.
‘Op 13 april 2023 was er een terugkomdag in de EmmaĆ¼skerk. We kwamen voor het eerst na de coronacrisis weer bij elkaar. Het bestuur vindt het belangrijk om goed contact te houden met de vrijwilligers en coƶrdinatoren, wat uiteindelijk ten goede komt aan de mensen die een beroep doen op Voor Mekaar. Onderwerp van gesprek was ditmaal de communicatie onderling en tussen cliĆ«nt en hulpverlener. Verschillende praktijksituaties werden geanalyseerd en voorzien van een oplossing, zoals hoe om te gaan met een calamiteit kort voor of tijdens de hulpverlening.’

Waardering van cliƫnten
Op 29 november 2023 vond een bijeenkomst voor vrijwilligers plaats in de Franse School. Voorzitter Hans Havinga opende de avond en blikte nog even terug op een eerder gehouden bootreis. ā€œHet lijkt wel of we niets anders doen dan gezellig uitgaan en eten en drinken. Maar gelukkig doen we vooral waarvoor we bedoeld zijn: Hattemers helpen. 2023 belooft wat dat betreft een recordjaar te worden met ruim 2000 uren inzet van vrijwilligers voor allerlei hand- en spandiensten. De boottocht was een teken van waardering van een van onze cliĆ«nten. Die bepaalde dat een deel van de nalatenschap besteed moest worden aan een verwenactiviteit voor de vrijwilligers. Die wens hebben we natuurlijk met liefde en dankbaarheid vervuld.ā€

Eerder publiceerde RTV Hattem een interview met een van de coƶrdinatoren, Albert Bisschop.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in