Mannen zijn aan opmars begonnen in Hattem

Op 1 januari 2018 telde Nederland 8,7 miljoen vrouwen en 8,5 miljoen mannen (Bron: CBS). Dat komt neer op 99 mannen op elke 100 vrouwen. Op jongere leeftijden zijn mannen licht in de meerderheid, op hogere leeftijden vrouwen. Per gemeente en leeftijdsgroep verschilt de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen.

Situatie in Hattem
Jaarlijks worden in Nederland meer jongens dan meisjes geboren. Hattem steekt dat dat betreft positief aan t.o.v. het landelijke gemiddelde. In de leeftijd van 0-10 jaar zijn er 113 jongens op 100 meisjes. Er zijn slechts enkele gemeenten waar het gemiddelde in deze leeftijdsgroep gelijk of hoger is aan dat van Hattem.

Tot ongeveer veertig jaar is er gemiddeld in Nederland een licht ‘mannenoverschot’, daarna is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen vrijwel gelijk. Mannen overlijden gemiddeld op jongere leeftijd dan vrouwen en tegen zestig jaar slaat het gemiddelde om naar een ‘vrouwenoverschot’. Dit loopt op met de leeftijd.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in