Gemeente Hattem komt met tweede pakket steunmaatregelen voor ondernemers en organisaties

Veel inwoners, ondernemers en organisaties in Hattem hebben te maken met de gevolgen van het coronavirus. Iedereen moet zich houden aan de maatregelen om het virus in te dammen en daardoor hebben veel ondernemers en verenigingen het financieel moeilijk. Om de eerste klappen op te vangen heeft het college eind maart een eerste pakket met steunmaatregelen vastgesteld.

Inmiddels is duidelijk dat de coronacrisis niet snel verdwijnt en dat de gevolgen voorlopig merkbaar blijven. Daarom heeft het Hattemse college een tweede pakket met steunmaatregelen vastgesteld. De gemeenteraad is hiermee akkoord gegaan.

Input
Burgemeester Toon van Asseldonk: ‘Sinds maart hebben we als gemeente regelmatig contact met allerlei instanties, organisaties en verenigingen in Hattem. Tijdens deze contacten horen we hoe het ondernemers en verenigingen vergaat en waar zij tegen aan lopen. Met name deze problemen zijn voor ons belangrijke input om te weten waar we ondersteuning kunnen bieden.”

‘Hattem sterk houden’
Burgemeester van Asseldonk vervolgt: Ik vind het bijzonder om te zien hoe hecht Hattem is, hoe nauw de contacten zijn. We weten elkaar snel te vinden en we helpen en versterken elkaar waar dat mogelijk is. Ook als gemeente willen we er natuurlijk aan bijdragen dat ondernemers kunnen blijven ondernemen en verenigingen kunnen blijven bestaan. Dat is immers wat Hattem zo sterk maakt. Met dit tweede pakket aan maatregelen kunnen we Hattem hopelijk sterk houden.’

Sport
Om sportverenigingen te ondersteunen heeft de gemeente besloten om tegemoet te komen in de huur van sportaccommodaties. Sportverenigingen die sporten in mfc de Marke krijgen de betaalde huur voor de periode maart-april vergoed. Voor sportverenigingen met een eigen accommodatie wordt in 2020 geen huur en pacht in rekening gebracht.

Zorg
Zorgaanbieders krijgen omzetgarantie voor zorg die niet geleverd kan worden. Ook krijgen zij de ruimte om hun dienstverlening aan te passen. Het wordt mogelijk om meerkosten als gevolg van de richtlijnen vergoed te krijgen en kunnen zorgtoewijzingen worden verlengd vanwege (deels) uitgestelde zorg.

Musea
In het eerste steunmaatregelenpakket kregen musea die geen eigen accommodatie hebben uitstel van huur. In het nieuwe steunmaatregelenpakket is besloten om uitstel van huur om te zetten naar het niet innen van huur. Dit geldt voor het Voermanmuseum, Anton Pieckmuseum en de Dijkpoort. Voor het Nederlands Bakkerijmuseum, dat een accommodatie in eigendom heeft en onlangs het Daendelshuis kocht, wordt in overleg met de directie gekeken naar mogelijkheden voor ondersteuning.

Horeca
De gemeente brengt voor de periode van halverwege maart tot 1 januari 2021 geen leges in rekening voor exploitatievergunningen van de horeca. Daarnaast heft de gemeente in 2020 voor het innemen van terrassen geen precariobelasting. Ook mogen de horeca in de binnenstad op vrijdag- en zaterdagavond wat langer open, namelijk tot 01.00 uur en kan in overleg een groter terras worden ingenomen.

Reclamebelasting en Ondernemersfonds
Op verzoek van het Ondernemersfonds int de gemeente jaarlijks bij ondernemers een bedrag dat vervolgens door de ondernemers zelf ingezet wordt voor gezamenlijke activiteiten. Voor dit jaar int de gemeente dit bedrag niet, maar stelt het bedrag aan het Ondernemersfonds beschikbaar. Zo kan het Ondernemersfonds, samen met de HAVO en Rond Uit Hattem, toch investeren in de binnenstad. Om een extra impuls te geven aan de levendigheid in de binnenstad en ondernemers te bedanken voor hun innovatie- en veerkracht stelt het college bovenop de begroting van het Ondernemersfonds een extra bedrag van € 15.000,- beschikbaar.

Opleidingsaanbod voor ondernemers
De gemeente Hattem ziet graag dat ondernemers ook in zichzelf blijven investeren. Ondernemers en zzp’ers krijgen daarom 3 maanden gratis toegang tot het aanbod van cursussen en opleidingen van RegioOpleiders, het samenwerkende orgaan van opleidingsinstituten van de Regio Zwolle.

Maatwerk voor Bakkerijmuseum en Vadesto
Voor twee Hattemse ondernemingen leveren de algemene maatregelen onvoldoende steun op: voor het Bakkerijmuseum en Vadesto. Met deze ondernemingen wordt gekeken naar passende ondersteuning. Ook zijn beide ondernemingen onder de aandacht gebracht bij de provincie Gelderland voor regelingen in het kader van het herstelprogramma van de provincie.

Uitvoering
De gemeente werkt momenteel de uitvoering van de steunmaatregelen verder uit. Op korte termijn neemt de gemeente daarover contact op met de doelgroepen waarvoor de maatregelen gelden.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in