Gemeente Hattem ondersteunt inwoners, zorg en ondernemers tijdens coronacrisis

Nederland is zwaar getroffen door de Coronacrisis. Ook in Hattem volgen we de landelijke maatregelen zorgvuldig op om verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te dammen. Veel inwoners, ondernemers en instellingen merken hier de nadelige gevolgen van.

Zorgverlening verloopt anders, bedrijven worden gesloten of hebben minder aanloop en inwoners moeten zo veel mogelijk thuis werken, terwijl hun kinderen ook thuis zijn. Naast de landelijke maatregelen heeft Hattem daarom zelf ook de nodige initiatieven om Hattemers te ondersteunen in deze uitdagende tijden.

Burgemeester Toon van Asseldonk: ‘Deze crisis heeft een enorme impact op ons dagelijks leven en onze Hattemse samenleving. We zien bijvoorbeeld dat ondernemers het moeilijk hebben omdat ze gesloten moeten blijven of omdat klanten thuis blijven. Gelukkig zien we dat onze Hattemse ondernemers veerkrachtig zijn en aan de slag gaan om toch hun onderneming voort te kunnen zetten in deze bijzondere tijd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door meer op bestelling te werken en thuis te bezorgen, zowel individueel als gezamenlijk. Ook het verlenen van zorg kent veel uitdagingen op dit moment. De huisarts, tandarts en thuiszorg moeten allemaal maatregelen treffen om veilig te kunnen blijven werken. Tegelijkertijd is het enorm belangrijk dat met name kwetsbare inwoners de noodzakelijke zorg kunnen blijven ontvangen. En niet in de laatste plaats staan ook onze inwoners voor grote uitdagingen. We vragen aan iedereen om zo veel mogelijk thuis te werken. Doordat de scholen en kinderopvanglocaties gesloten zijn, zijn kinderen thuis. Dan is het een flinke uitdaging om rustig en geconcentreerd te werken. Ik heb echt enorme bewondering voor alle initiatieven die de Hattemers in deze tijd ontwikkelen. Het laat bij uitstek zien dat de Hanzementaliteit nog steeds door het bloed van onze inwoners stroomt.
Om waar mogelijk inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen te ondersteunen in deze lastige situatie hebben we, naast de landelijke maatregelen, ook een aantal Hattemse maatregelen.’

Maatregelen voor inwoners, verenigingen en huurders van gemeentelijke panden
De gemeente Hattem onderhoudt contact met kwetsbare groepen in Hattem, zoals ouderen, zorgbehoevenden en kwetsbare personen en gezinnen binnen de Wmo, Jeugdhulp en Werk & Inkomen. Er wordt gekeken of er door Corona knelpunten zijn en hoe deze tijdig opgelost kunnen worden. Voor het contact en mogelijke oplossingen is er ook afstemming met lokale zorgpartners als Stichting Welzijn Hattem.

Scholen en kinderopvanglocaties zijn in ieder geval tot en met dinsdag 28 april gesloten. De gemeente is verantwoordelijk voor de coördinatie van de noodopvang van kinderen van 0 tot 12 jaar van ouders met vitale beroepen. De gemeente heeft daarom regelmatig contact met de betreffende organisaties om knelpunten te signaleren en waar nodig op te lossen.

Veel Hattemse sportverenigingen huren hun sportfaciliteiten van de gemeente. Voor deze verenigingen is het daarom mogelijk om uitstel van betaling van OZB en/of uitstel van betaling voor huur van gemeentelijke gebouwen te ontvangen. Om verdere problemen te voorkomen neemt de gemeente in de komende weken contact op met de Hattemse sportverenigingen om te horen waar zij eventueel tegen aan lopen.

Vergunningsplichtige evenementen kunnen in ieder geval tot 1 juni niet doorgaan. Organisatoren van evenementen die niet door kunnen gaan, hoeven bij verplaatsing van hun evenement naar een later moment niet opnieuw leges te betalen. Evenementen die definitief niet doorgaan, krijgen de betaalde leges terug of deze worden niet in rekening gebracht.

Maatregelen in de zorg
Veel zorg in Hattem vindt plaats op basis van contracten in de regio. Daarom is er regelmatig overleg met zorgaanbieders op regionaal niveau. Doel daarvan is continuïteit in het aanbod van zorgaanbieders waarborgen, vooral bij de meest kwetsbare doelgroepen, en het voorkomen van financiële problemen bij instellingen. Daarnaast wordt er gewerkt met een aanspreekpunt voor zorgaanbieders in de regio: Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe.

Maatregelen voor ondernemers
Voor ondernemers en zzp’ers is er uitstel van betaling mogelijk voor de gemeentelijke belastingen. Dit uitstel van betaling is niet afhankelijk van de hoogte van de aanslag.  Ook stichtingen en (sport)verenigingen kunnen van deze regelingen gebruik maken als zij getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus.

Voor ondernemers is het ook mogelijk uitstel te krijgen van de behandeling van vergunningaanvragen, bijvoorbeeld wanneer zij vanwege de crisis hun plannen willen uitstellen.

Inwoners en ondernemers in een procedure tot bestemmingsplanwijziging kunnen ook uitstel van de bouwleges krijgen, wanneer zij niet tijdig over kunnen of willen gaan tot uitvoering van hun plan.

In 2020 worden er geen voorlopige aanslagen toeristenbelasting 2020 opgelegd. In 2021 wordt op basis van het werkelijk aantal overnachtingen in 2020 de definitieve aanslag toeristenbelasting 2020 opgelegd. De afrekening voor 2019 vindt in september 2020 plaats in plaats van het voorjaar van 2020.

@Gemeente Hattem


 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in