Herstel houtsingels op de Veluwe

Bomen en struiken dragen bij aan landschapskwaliteit, biodiversiteit, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling. De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Een van de concrete maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken. Dit wordt opgepakt in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Op de Veluwe starten twee acties: herstel houtsingels op de Veluwe en aanplant van schaduwbomen. Via deze acties kan je tegen aantrekkelijke voorwaarden landschappelijke beplanting aanschaffen. Laten we met elkaar de eerste stap zetten naar een energieneutraal Gelderland en zorgen voor de aanplant van 100 000 bomen en struiken! Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl/100.000-bomen-en-struiken

Herstel houtsingels op de Veluwe
Toen de eerste mensen op de Veluwe kwamen wonen, bestond de Veluwe voornamelijk uit gemengd eikenbos. Hierin kwamen reeën, herten, oerossen en wilde zwijnen voor. Door het toenemen van de bevolking die leefde van akkerbouw en veeteelt, nam de ontbossing toe. Rond de ontginningen werden houtsingels met elzen, eiken en beuken aangelegd. Projectleider Saskia Bemer van SLG: “Op sommige plaatsen zie je deze historische houtsingels nog staan, maar inmiddels zijn ook veel singels verdwenen. Graag willen we waar mogelijk weer houtsingels opnieuw aanplanten, in de hoop dat ze over meer dan 100 jaar nog steeds op de Veluwe te vinden zijn. Ze bieden schuil- en nestgelegenheid voor bijvoorbeeld de ree of de das. Met deze actie kunt u tegen een kleine eigen bijdrage beplanting aanschaffen voor de aanleg van een land­schapselement. Help mee en plant een houtsingel, patrijzenhaag of bijenhaag!”.

Aanplant schaduwbomen
In het oude cultuurlandschap hebben bomen altijd een belangrijke rol gespeeld. De bomen leverden zaag,- en timmerhout, maar zorgden ook voor schaduw in de laan en voor het vee. Veel van deze bomen zijn verdwenen. Naast schaduw, zorgt de boom ook voor verkoeling voor mens en dier en legt de boom CO2 vast. Help mee en plant minimaal 3 schaduwbomen aan!

Doe mee en plant! Kijk voor meer informatie, het aanmeldformulier en de voorwaarden op:
www. landschapsbeheergelderland.nl/100.000-bomen-en-struiken

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in