Herenigingsdienst samengaan van de kerken in Hattem

Op 1 mei zijn landelijk twee kerkgenootschappen samen gegaan. Het betreft de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Vijfenvijftig jaar geleden is in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt een scheuring ontstaan, waaruit de Nederlands Gereformeerde kerk is voortgekomen. Ongeveer 10 jaar geleden zijn de eerste gesprekken begonnen waarin de toenadering gezocht werd. Dit heeft er toe geleid dat op 1 mei 2023 de beide kerken zijn herenigd en samen verder gaan als Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Wat betekent dit voor Hattem?
Voor Hattem betekent dat een samengaan van de Open Poort, de Gasthuiskerk en de Ontmoetingskerk. Deze drie kerken hebben samen bijna tweeduizend leden. Dit samengaan wordt op zondag 21 mei om tien uur gevierd met een gezamenlijke kerkdienst. Omdat alle leden niet in één van de kerken passen, wordt de dienst gehouden in Sporthal de Marke. Deze dienst wordt uitgezonden via RTV Hattem. Daarna zal in de Hattemse situatie niet veel veranderen. De morgendiensten blijven gehouden worden in de drie kerken en de middagdienst in de Gasthuiskerk.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in