Strategische aankoop, maar vragen over bestemming

De ‘strategische aankoop’ door de gemeente Hattem van het Rode Kruisgebouw aan de Van Galenstraat maakt in Hattem de tongen los. De gemeente legt € 250.000 neer voor het gebouw waarin het Hattemse Rode Kruis onder meer EHBO cursussen verzorgt. In de commissievergadering maandavond 29 januari leidde het tot enkele kritische vragen aan wethouder Koen Castelein over dit besluit.

Onder embargo
Raadslid André Borst (Lijst Borst): ‘Het is goed dat de gemeente deze aankoop doet. Maar door de formulering (college koopt aan en raad stemt daarna in) ontstaat het beeld dat college en raad hierin niet gezamenlijk optrekken.’ Borst betreurt dat het onder embargo moest, omdat het college in bij deze transactie met betrouwbare partners te maken zou hebben.

Woningbouw?
Het CDA dat blijkbaar woningbouw op de locatie voorziet, juichte bij monde van commissielid Gerard van der Kolk de aankoop toe want ‘Het CDA is voorstander actieve grondpolitiek in het kader van woningbouw.’

Onrust bij omwonenden
Gina Guldenaar toonde zich namens HattemCentraal verontrust:’Het college zadelt de raad op met een dilemma. Omwonenden willen weten wat er gebeurt. Waarom deze strategische aankoop?’ Volgens Guldenaar maken omwonenden zich ongerust als ze het woord ‘strategisch’ horen, temeer omdat er ook al ingrijpende plannen liggen voor de Bongerd.
Dick Vergunst (D66) was, evenals ChristenUnie raadslid Kers positief over het voorstel, ook omdat de grond al in eigendom van de gemeente is. Dan is het strategisch logisch om pand en grond weer samen te voegen. 

Pand en grond in één hand
Wethouder Koen Castelein gaf aan dat een embargo noodzakelijk was om te voorkomen dat het gemeentelijk belang zou worden geschaad. ‘Een andere optie was om de aankooop gewoon te doen en achteraf te verantwoorden via de voorjaarsnota.’ In reactie op de opmerkingen van HattemCentraal reageerde Castelein met: ‘De strategie zegt niks over de invulling, maar over het feit dat pand en grond weer in één hand zijn’.

Samen met omwonenden
Bij een laatste poging door Gina Guldenaar om te weten wat er met de locatie gaat gebeuren, gaf de wethouder aan dat dit nog open is en in de toekomst in samenspraak met de omwonenden duidelijk zal moeten worden.
Het voorstel voor een krediet van € 250.000 voor de aankoop komt als ‘hamerstuk’ op de agenda van de gemeenteraad van 5 februari, wat inhoudt dat het met algemene stemmen zal worden aangenomen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in