Gemeenteraad vergadert vanavond o.a. over de Bongerd en de Poort van Hattem

Vanavond om 19.30, een half uur eerder dan gebruikelijk, vergadert de gemeenteraad weer. De raadsvergadering is live te volgen via RTV Hattem en ook middels een livestream. Onderwerpen van de vergaderingen vandaag zijn onder andere het vaststellen van de bestemmingsplannen voor de Bongerd en het appartementencomplex bij de Poort van Hattem, tegenover chinees restaurant Kota Radja. Ook wordt er eervol ontslag verleend aan de griffier van de raad en wordt er gebruik gemaakt van het spreekrecht voor inwoners, door een vertegenwoordiger van de initiatiefgroep Burgerberaad Klimaat Hattem.

Hamerstukken
Verder staan er aantal hamerstukken gepland. Een hamerstuk is een onderwerp dat eigenlijk geen verdere discussie meer nodig heeft en kan worden aangenomen. De hamerstukken zijn:

  • Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 2024-2027
  • Vaststelling 1e wijziging van de verordening 2022 Wmo (nieuwe tarieven/vergoedingen)
  • Lijst Ingekomen Stukken 02-2023
  • Herbenoeming drie leden commissie bezwaarschriften

Gemeenteraad volgen
RTV Hattem zal deze raadsvergadering uitzenden vanaf 19.30 op haar kanalen. Als alternatief kan er gekeken worden naar deze livestream. Om op de hoogte te blijven van de gemeenteraad, zijn zij ook te volgen op Instagram @gemeenteraadhattem en op Twitter via @RaadHattem.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in