Gemeenteraden Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek geïnformeerd over nieuwe vliegtuigroute

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) hebben de gemeenteraden van Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek geïnformeerd over een onderzoek naar een nieuwe vertrekroute voor Lelystad Airport. Er is gezocht naar een route die over minder bebouwd gebied loopt, in overleg met de vier colleges van de vier gemeenten.

Tijdelijk
Belangrijke voorwaarde hierbij betrof minder hinder voor de inwoners van de kernen. “Er is een route ontworpen die boven knooppunt Hattemerbroek loopt. Het betreft de tijdelijke aansluitroute tot 2023 wanneer de herziening van het luchtruim is afgerond”, aldus Ienw en LVNL.

‘We willen die routes niet’
“Laat voor alles duidelijk zijn dat we als gemeenten hebben gezegd dat we deze laagvliegroutes niet willen. Wij willen eerst een herziening van het luchtruim, zonder laagvliegroutes over of langs de kernen. Pas daarna is wat ons betreft ruimte voor de opening van Lelystad Airport,” zegt waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek namens de vier colleges.

Gezamenlijke zienswijze
“Wij willen de landelijke rust op de Veluwe behouden en zijn daarom tegen de laagvliegroutes, dat is en blijft ons standpunt. Daarom dienen wij als vier gemeenten gezamenlijk een zienswijze in tegen het nieuwe luchthavenbesluit dat nu ter visie ligt. Tegelijkertijd zijn we door het ministerie gevraagd om te kijken of een verbetering van de route mogelijk was. Met het Artillerie Schietkamp in de buurt is dat niet eenvoudig. Hier moeten de vliegtuigen omheen vliegen en tegelijk moet rekening gehouden worden met verschillende andere routes. Het ministerie heeft nu in samenwerking met LVNL en het Commando Luchtstrijdkrachten een route ontworpen die minder over bebouwd gebied loopt.”

Belangengroepen
Op een aantal vragen van de raadsleden zal het ministerie in een later stadium terugkomen. Nu de raden van Elburg, Hattem, Heerde en Oldebroek zijn geïnformeerd krijgt een vertegenwoordiging van belangengroepen de gelegenheid om de plannen in te zien en hierop een reactie te geven richting de gemeenten. IenW en LVNL geven dan een toelichting.

Oude vliegroute (blauw) en de nieuwe route (rood)

UPDATE

Naar aanleiding van de informatieavond hebben de vier VVD-fracties van de Noord Veluwe een gezamenlijk persbericht uitgestuurd. Hierin staat onder andere dat de VVD-fracties ‘het prima vinden dat de Colleges van de vier NW-Veluwse gemeenten in scenario’s en dus anticiperend denken, maar de VVD-fracties van de vier gemeenten houden liever deze kaarten ferm tegen de borst. De fracties zijn niet tegen Vliegveld Lelystad, maar wél tegen de “laagvliegroutes”. De bijeenkomst toonde een niet voldragen plan, veel generieke cijfers van het ministerie, die hoorbaar in twijfels werden getrokken en de opbrengst van deze bijeenkomst leverde door de uitleg uiteindelijk meer vragen en soms zelfs wantrouwen op.

Een gemiste kans: een besloten bijeenkomst, raadsleden slechts als toehoorders en burgemeesters in een spagaat, dat maakt de basis om op deze weg door te gaan buitengewoon onverstandig. Dit is voor de VVD niet de manier om de inwoners van onze 4 gemeenten vertrouwen te geven; de NW-Veluwe verdient beter.’

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in