Sport Startpunt Hattem wil na “corona” van start

Het moet dé sport – en ontmoetingsplek voor de Hattemers worden op de zondag’: ‘Sport Startpunt Hattem’. De voetbalvereniging Hattem heeft samen met partners op het gebied van sport en welzijn in Hattem hiervoor een initiatief uitgewerkt.

“Dit projectvoorstel motiveert organisaties in sport, zorg, welzijn en overheid om bij te dragen aan een gezond Hattems sportklimaat door middel van creatieve initiatieven en samenwerkingsverbanden,” legt Arjen Noorberger van vv Hattem uit.

Sportakkoord
De gemeente Hattem wil vanuit het in september getekende Sportakkoord de samenwerking voor een gezond Hattems sportklimaat bevorderen. De initiatiefnemers gaan daarom nu een subsidieaanvraag indienen voor een bijdrage aan het Sportakkoord-thema: Sport en bewegen: ‘Iedereen doet mee’.

Sportaccommodatie
Maar de kiem voor dit initiatief werd al een tijdje geleden gelegd. “De voetbalvereniging Hattem heeft 8 jaren geleden de overstap gemaakt van het zondag- naar het zaterdagvoetbal. Van het ene op het andere moment dreigde de sportaccommodatie in het weekend alleen nog maar op de zaterdag gebruikt te worden. Mede om dit te voorkomen is toen een voetbalschool op de zondagochtend opgericht voor de jeugd in de pupillenleeftijd.”

Verbindende rol
De partners in het initiatief willen sportbeoefening in Hattem vergroten en menen dat dit initiatief drempelverlagend is. Daarnaast willen ze een verbindende rol spelen tussen de ongeorganiseerde sporter en de sportverenigingen in Hattem. Arjen Noorberger: “Ook willen de sportpartners mogelijkheden bieden aan gezinsleden om tegelijk verschillende sporten te beoefenen, zodat dit een positieve invloed heeft op sporten voor zowel kinderen, jongeren als de sportparticipatie van mensen op latere leeftijd.”

Accomodatie
Volgens de initiatiefnemers is het ook niet onbelangrijk dat de bestaande sportaccommodatie beter benut wordt. “Zo kunnen sportclubs zonder eigen accommodatie gebruik maken van het sportpark, kleed-/doucheruimtes, overlegruimtes en de kantine van v.v. Hattem die sinds de overstap naar het zaterdagvoetbal alleen door de voetbalschool wordt gebruikt.”

Van koffie, voetballen naar peletonnetje en bootcamp
Arjen Noordberger vertelt enthousiast over ‘Sport Startpunt Hattem’ en neemt ons mee hoe zo’n zondag er dan uit kan komen te zien. “Jonge kinderen én hun ouders en ook andere sportievelingen en belangstellenden komen ’s ochtends samen in de kantine van vv Hattem dat met haar Grand Café-uitstraling fungeert als een echte huiskamer. Na een kopje koffie gaat een ieder zijns weegs. De kinderen gaan gymmen of voetballen; peutergym en minivoetbal voor de kleinsten.”

Zitgym
“De iets oudere kinderen gaan naar de voetbalschool. Leden van de plaatselijke loopschool gaan onder begeleiding werken aan hun looptechniek op een van de velden of zoeken het bos op voor een duurloop.” Volgens Arjen is er nog veel meer mogelijk. “De fietsers gaan met een pelotonnetje de weg op of het bos in. Op het sportpark zelf start de bootcamptraining geleid door een fysiektrainer.
De allerkleinsten kunnen door hun sportende ouders met een gerust hart worden toevertrouwd aan kinderopvang waarvoor een eigen ruimte in de ‘kantine’ is ingericht. De ouderen die voor de gezelligheid en een praatje zijn gekomen, drinken nog een kopje koffie en genieten van de jeugdige levendigheid om hun heen. Of gaan onder inspirerende leiding van een buurtsportcoach zit-gymmen.”

Partners
Naast voetbalvereniging Hattem, die haar accommodatie ter beschikking stelt, zijn het DWLoopschool Hattem, team Buurtsportcoach, Youth Soccer Academy, Partou kinderopvang en CONTEXT Personal training & lifestyle coaching die betrokken zijn bij Sport Startpunt Hattem. Daarnaast heeft Toerclub Hattem aangegeven het een mooi initiatief te vinden en met haar leden te gaan overleggen om aan te sluiten. Sport Startpunt Hattem staat verder open voor ideeën en/of aansluiting van andere sport en welzijn organisaties in Hattem.

“Waar georganiseerde en ongeorganiseerde
sport elkaar ontmoet
én versterkt”

Aansluiten
vv Hattem is met de partners in dit initiatief overtuigt dat bij een goede start meer sportverenigingen, clubs en ongeorganiseerde sporters zullen aansluiten en Sport Startpunt Hattem een voorbeeld gaat zijn voor sportverenigingen in de regio en daarbuiten.

Doordeweeks
Er wordt ‘direct na corona’ gestart op zondag, maar het zou maar zo kunnen dat er in de toekomst andere dag(delen) bijkomen. Arjen Noorberger tot slot: “Mocht dit initiatief een succes worden, dan gaan we zeker kijken om doordeweeks de accommodatie als Sport Startpunt te laten fungeren voor die partners zonder eigen accommodatie.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in