Hattem stemt in met regionale samenwerkingsagenda sport en bewegen

Het college van B&W van Hattem heeft de regionale samenwerkingsagenda Sport en Bewegen Noord-Veluwe 2020-2023 vastgesteld. De agenda beschrijft acht onderwerpen waarin de Noord-Veluwse gemeenten Heerde, Hattem, Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Putten, Ermelo en Harderwijk de komende jaren gezamenlijk optrekken.

Wethouder sport Martijn Hospers vindt de regionale samenwerkingsagenda een belangrijke aanvulling op het Hattemse sportakkoord: ‘In het lokale sportakkoord hebben we met Hattemse partijen afgesproken hoe we de komende jaren werken aan sport en bewegen in Hattem. Nu hebben we in de regionale samenwerkingsagenda ook nieuwe afspraken gemaakt met onze buurgemeenten op de Noord-Veluwe. Door deze regionale agenda krijgen we meer slagkracht en kunnen we samen optrekken met andere gemeenten om thema’s als Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en inclusief sporten naar een hoger plan te tillen.‘

Samenwerken op acht onderwerpen
Er staan acht onderwerpen op de samenwerkingsagenda. Die onderwerpen variëren van duurzame sportinfrastructuur en evenementen tot uitbreiding van het aantal Open Clubs (clubs waar naast de leden ook de buurt en omgeving van de club worden betrokken en uitgenodigd). Elke gemeente is kartrekker van een onderwerp. Deze kartrekker begeleidt de uitwerking van het onderwerp en bewaakt de voortgang. De samenwerkingsagenda is bepalend voor de regionale bestuurlijke en ambtelijke overleggen. Wethouder Martijn Hospers: ‘Hiermee leggen we vast op welke onderwerpen we elkaar op dit moment al vinden, en op welke onderwerpen nog kansen liggen. Sterk aan deze manier van samenwerken is de keuzevrijheid voor de deelnemende gemeenten om op een thema aan te sluiten. Hierdoor werken we met gemeenten samen die echt behoefte hebben om een bepaald onderwerp door te ontwikkelen in hun gemeente.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in