Provincie Gelderland en Oranje Fonds: ‘Verbind je buurt!’

De Provincie Gelderland en het Oranje Fonds hebben het samenwerkingsfonds ‘Verbind je buurt!’ gelanceerd. Dit fonds gaat een extra impuls geven aan sociale verbinding tussen mensen in Gelderse dorpen, buurten en wijken. Mensen moeten mee kunnen doen in de samenleving!

Mensen verbinden
Provincie Gelderland en het Oranje Fonds storten allebei jaarlijks € 1 miljoen in het fonds. Hiermee steunen ze tot en met 2022 Gelderse initiatieven die zich richten op het verbinden van mensen, zodat zij zo veel mogelijk kunnen meedoen in onze samenleving. Voorbeelden van initiatieven die in aanmerking komen zijn:

  • nieuwe ontmoetingsactiviteiten in een huiskamer, dorpshuis of inloophuis;
  • een maatjesinitiatief voor kinderen in kwetsbare gezinnen;
  • vrijwillige vervoersdienst voor plattelandsouderen;
  • een buurtvereniging die samen met de buurt een groene moestuin start.
    Vrijwilligers zijn daarbij onmisbaar.

Meer verbinding in Gelderland
Het Oranje Fonds is blij met de samenwerking met provincie Gelderland. Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds: “Om te zorgen voor impact, werken we heel graag samen met partners. Met steun van de provincie kunnen we zorgen voor substantieel meer verbondenheid in Gelderland. We kijken dan ook uit naar goede initiatieven voor sociale projecten.”
Peter van ’t Hoog, gedeputeerde, sluit zich daar graag bij aan: “We trekken graag samen op met het Oranje Fonds om sociale initiatieven te kunnen blijven ondersteunen, zeker in deze tijd waarin sociaal contact juist zo belangrijk is. Ik hoop van harte dat 2021 voor Gelderlanders in sociaal opzicht veel gaat betekenen.”

Aanvraag
Sociale initiatieven die passen bij de doelstelling van dit samenwerkingsfonds worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Meer informatie daarover vind je op de website van het Oranje Fonds.

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis, tijd, erkenning en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij onder andere de Nationale Postcode Loterij, Nederlandse Loterij, Vrienden, overheden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in