Hattem stapt in elektrische deelauto

Vanaf 1 januari staan twee elektrische deelauto’s klaar voor inwoners, toeristen en medewerkers van de gemeente Hattem. De twee auto’s krijgen een eigen gereserveerde parkeerplaats op de Bleek en bij de haven, zodat zij makkelijk te vinden zijn.

De gemeente Hattem gaat een overeenkomst aan met MyWheels. Het bedrijf levert twee maal een Renault Zoe. Wethouder Auke Schipper is enthousiast: “Door het aanbieden van deze elektrische deelauto’s komt Hattem weer een stapje dichterbij het gestelde klimaatdoel. Inwoners van Hattem, toeristen, maar ook onze medewerkers maken vanaf januari gebruik van de deelauto.”

Deelmobiliteit
De trend van individuele mobiliteit naar deelmobiliteit gaat de komende jaren toenemen. “Het kan zijn dat huishoudens met een tweede auto met zo’n deelauto in de buurt deze dan niet meer nodig hebben”, aldus Schipper.

Autoluwe binnenstad
Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: de auto wordt gebruikt wanneer hij écht nodig is. Schipper: “Autodelers maken daardoor doordacht, efficiënt en selectief gebruik van de auto. Het gebruik van deelauto’s vermindert het autobezit, het aantal files, de CO2-uitstoot, de parkeerdruk en de individuele kosten voor het gebruik van de auto. Dit past ook in de ontwikkeling van de autoluwe binnenstad van Hattem.”

Gezamenlijk initiatief
Gemeente Hattem heeft samen met Powered by Hattem het initiatief genomen om de mogelijkheden voor deelmobiliteit te onderzoeken. Deelmobiliteit is nu nog een nieuw fenomeen voor veel mensen binnen de gemeente Hattem. Ervaringen uit andere steden geven aan dat dit in de loop der jaren gaat veranderen en dat inwoners meer gebruik van deelauto’s gaan maken.”Eén deelauto vervangt namelijk bijna 9 privéauto’s.‘Dat is fijn voor de sfeer in de stad en biedt ruimte voor de fiets en voetgangers,’ aldus Dick Stoppelenburg van Powered by Hattem.

Gemeente en Powered by Hattem houden zelf goed in de gaten of het aantal deelauto’s voldoende is of dat er verder uitgebreid moet worden. Zo wordt er samengewerkt aan een duurzame, klimaatneutrale stad. De inzet van de deelauto’s is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit de Provincie Gelderland.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in