Inloopmarkt vervolg herinrichting Hattemse binnenstad

De gemeente Hattem presenteert woensdag de aangepaste schetsontwerpen voor de ‘herinriching Hattemse binnenstad 2e fase’. Met de inbreng van onder andere de inloopmarkt op 19 augustus zijn nieuwe tekeningen gemaakt.

Je bent op woensdag 16 september van harte welkom in het stadhuis. Om voldoende onderlinge afstand te kunnen houden van elkaar zijn er ’s middags en ’s avonds inloopmomenten van een uur. De inloopmomenten starten om 14.00 uur, 15.00 uur, 16.00 uur, 17.00 uur, 18.00 uur en 19.00 uur. In het tijdvak wordt je bijgepraat over de plannen en kun je al jouw vragen stellen en opmerkingen achterlaten.

“De binnenstad van Hattem verandert”

Vóór 15 september 12.00 uur aanmelden
Aanmelden is verplicht via gemeente@hattem.nl onder vermelding van ‘inloopavond 16 september binnenstad 2e fase’. Geef jouw voorkeurstijdvak op samen met je telefoonnummer vóór dinsdag 15 september 12.00 uur. Je krijgt een bevestiging per mail. “Het streven is om drukte te voorkomen en zo een veilige bijeenkomst te organiseren. Wij vragen u bij symptomen als hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts thuis te blijven,”zo laat de gemeente weten.

De binnenstad van Hattem verandert
Na de werkzaamheden aan de Markt en het Kerkplein, gaat de gemeente Hattem aan de slag met de rest van de binnenstad: “Dit noemen we ‘fase 2’. Voor fase 2 is een uitgangspuntennotitie opgesteld. Hierin staan belangrijke eisen en wensen voor het ontwerp van de openbare ruimte in de binnenstad. Samen met het Ambitiedocument en andere beleidsdocumenten, vormen deze documenten de kaders voor de inrichting van de openbare ruimte.”

Opmerkingen en aandachtspunten
Op 19 augustus  zijn de eerste schetsontwerpen gepresenteerd aan bewoners, ondernemers en andere geïnteresseerden. Op woensdag 16 september doet de gemeente Hattem dit nog een keer. De opmerkingen en aandachtspunten van de bijeenkomst van 19 augustus zijn in de schetsen verwerkt of gemotiveerd niet opgenomen. Uiteindelijk wil de gemeente Hattem eind van dit jaar toe naar een definitief ontwerp. Volgend jaar wordt dat begonnen met de realisatie.


Kijk hier terug: de inloopavond van 19 augustus

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in