Winkels Hattem dicht op zondag: HAVO-bestuur niet blij

Op 16 april jongstleden vroeg RTV Hattem om een reactie op het besluit van B&W om de winkels op zondag dicht te houden bij de lokale politiek en bij de Hattemse Vereniging voor Ondernemers (HAVO). Voor de laatste gaf een van de bestuursleden een persoonlijke reactie, maar ze kondigde ook een schriftelijk standpunt namens het bestuur aan. Dat is inmiddels binnen bij de gemeente en ook bij de redactie van RTV Hattem. De HAVO heeft vooral bezwaren tegen de vorm van de enquête die basis is voor het besluit van B&W.

De vragen
De HAVO-kritiek richt zich op de verwoording van de vragen, op de doelgroep van de enquête en op de cesuur van 66% bereidheid bij winkeliers om ’s zondags de deur open te doen. Het steekt de HAVO dat niet expliciet is gevraagd of winkeliers er bezwaar tegen zouden hebben dat ander winkeliers hun zaak wel open doen. Daarmee zou, aldus de HAVO, meer duidelijkheid zijn ontstaan over het draagvlak.
(lees verder onder de afbeelding)

Bereidheid om ’s zondags open te gaan, uitgesplitst naar winkeliers in en buiten centrum Hattem (bron: Ondernemersonderzoek zondagopenstelling Hattem Rapport I&O Research)

De doelgroep
Verder had de HAVO graag gezien dat alleen de binnenstadwinkeliers bevraagd waren: ‘Het erbij betrekken van winkeliers buiten de binnenstad geeft een vertekend beeld van de welwillendheid van de winkeliers in de binnenstad als het gaat om zondagsopenstelling. De winkeliers in de binnenstad hebben de openstelling aangevraagd en de uitslag geeft nu geen precies beeld weer van hun bevindingen. Ook in de uitslag wordt aangegeven dat er meer winkeliers in de binnenstad op zondag open willen dan winkeliers in het buitengebied.’

De norm
Tenslotte heeft de HAVO bezwaar tegen de gehanteerde 66% van de winkeliers die voor opening zou moeten zijn om daadwerkelijk zondagsopening toe te staan: ‘Bijna de helft van de winkeliers in de binnenstad geeft via de enquête aan open te willen en vijftien losse opmerkingen blijken positief te zijn en geen bezwaar te hebben dat anderen opengaan. (…) Het feit dat 20 winkeliers aangegeven hebben wel open te willen wordt geheel genegeerd en zou een basis kunnen zijn voor overleg.’

Rechtsongelijkheid
De HAVO ervaart het als rechtsongelijkheid dat musea en hun winkels en de horeca op zondag wel open mogen zijn. Jonge ondernemers zouden Hattem mijden als vestigingsplaats omdat met een dag minder openstelling de economische haalbaarheid in gevaar komt. Ook zouden bezoekers van Hattem de gesloten stad op zondag als ongezellig ervaren. Een punt dat vanuit de
recreatiesector regelmatig in de richting van de HAVO benoemd wordt.

‘Niet passende reactie
Speciale aandacht in zijn reactie heeft het HAVO-bestuur voor raadslid Elze van der Minne (ChristenUnie). Zij reageerde met andere Hattemse politici via RTV Hattem op het collegebesluit met: ‘…nu wil slechts een klein aantal winkeliers open op zondag. (…) Wellicht hebben ze niet goed ingeschat hoe over dit onderwerp in hun achterban wordt gedacht. (…) Steek je energie in het samen optrekken in plaats van dat ieder voor zich uitmaakt wanneer hij of zij de winkel opendoet. Bijvoorbeeld door de energie te concentreren in het aantrekkelijker maken van de zaterdag in plaats van het te versnipperen over het hele weekend.’
De HAVO betitelt deze reactie als ‘niet passend’ en geeft aan wat zij allemaal al doet om de binnenstad aantrekkelijk te maken, zoals het paasevent, de hangende plantenbakken en de feestverlichting in december.

‘Levendig centrum kan alleen samen’
Van der Minne laat in een reactie weten: ‘We begrijpen de teleurstelling bij de HAVO over deze uitkomst echt goed, maar zien ook dat een levendig centrum alleen ‘samen’ kan. Nu wil maar 11% van de winkeliers in de binnenstad elke zondag open en 32% af en toe en dan vrezen wij voor een spreiding die ten koste gaat van een bloeiend centrum. Daarom is wat ons betreft echt belangrijker wie open gaat, dan wie er oké mee is dat een ander opengaat.’

Vervolg?
Over het collegebesluit als zodanig en of er vervolgacties komen laat het HAVO-bestuur zich in zijn reactie niet uit. Op 13 mei zal duidelijk worden of de commissie Samenleving en Bestuur iets wil met de reactie van de HAVO. Deze dient, net als de uitkomst van de enquête zelf, als ingekomen stuk op de dan plaatsvindende commissievergadering.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in