Inloopavond over Chw bestemmingsplan ‘t Veen op 14 juni

Vanaf 19 mei ligt het Chw bestemmingsplan ‘t Veen ter inzage. Op woensdag 14 juni zal er een inloopavond georganiseerd worden door de gemeente in ’t Heem. Tijdens deze bijeenkomst kun je je laten informeren over de actuele stand van zaken met betrekking tot dit bestemmingsplan. Denk daarbij aan het ondergronds brengen van de kabels of de toegangswegen naar ’t Veen. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en feedback te geven.

Praktische informatie
Waar: ’t Heem, Apeldoornseweg 1 in Hattem
Wanneer: 14 juni tussen 18.30 uur en 20.30 uur

Wat is Chw?
Een bestemmingsplan dat begint met ‘Chw’ geeft aan dat dit gaat over de Crisis- en herstelwet. Deze wet is in 2010 in werking getreden en heeft als doel om de procedures voor ruimtelijke ontwikkeling te versnellen en vereenvoudigen. De wet biedt de mogelijkheid om projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling, economisch herstel of werkgelegenheid te versnellen door het verkorten van procedures en het beperken van beroepsmogelijkheden.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in