CDA Hattem verrast over advies informateur

Het CDA Hattem is verrast over het advies dat informateur Gert Jan van Noort heeft gegeven over de collegevorming in Hattem. Dat gaf fractievoorzitter Teun Juk aan tijdens de raadsvergadering van maandag 11 april.

Tijdens deze raadsvergadering gingen de raadsfracties met de informateur in debat over de uitkomsten van zijn advies. De informateur heeft geadviseerd om HattemCentraal, PvdA-GroenLinks en CDA in gesprek te laten gaan over het vormen van een coalitie. Het CDA Hattem had juist geadviseerd om een combinatie HattemCentraal, ChristenUnie en PvdA-GroenLinks als eerste te onderzoeken.

CDA-fractievoorzitter Juk lichtte in de raadsvergadering toe wat het CDA Hattem de informateur heeft geadviseerd: “Wij hebben aangegeven dat het belangrijk is dat er een coalitie komt met een ruimere meerderheid dan 8 zetels (tegenover een oppositie van 7 zetels). Wij hebben diverse belangrijke thema’s meegegeven en ingewikkelde onderwerpen benoemd waarover bij de coalitieonderhandelingen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt. Gezien de verkiezingsuitslag hebben wij geadviseerd om eerst een coalitie van de drie grootste partijen te onderzoeken, namelijk HattemCentraal, ChristenUnie en PvdA-GroenLinks. Het CDA Hattem past enige bescheidenheid.”

Wel noemde hij dat mocht deze coalitie niet haalbaar blijken, er mogelijk is te kijken naar andere varianten. Deze varianten waren in de eerste plaats een combinatie van HattemCentraal met of PvdA-Groenlinks of de ChristenUnie, aangevuld met het CDA Hattem. En als dat niet lukt het voorzetten van de huidige coalitie van ChristenUnie, PvdA-Groenlinks en CDA Hattem.

Het CDA Hattem vroeg de informateur om zijn voorstel nader toe te lichten. De informateur verwees daarbij meerdere malen naar zijn brief, waarin hij aangeeft dat de optie HattemCentraal – PvdA-GroenLinks – CDA Hattem het meest is genoemd door de andere partijen. Volgens de informateur doet deze combinatie recht aan de verkiezingsuitslag en is er sprake van de kleinste inhoudelijke verschillen in vergelijking met andere opties. Hij gaf ook aan dat CDA Hattem de enige partij was die de combinatie HattemCentraal, ChristenUnie en PvdA-Groenlinks had geadviseerd. Tijdens de vergadering bleken meerdere partijen zich desondanks niet in het door de informateur geschetste beeld te herkennen.

In reactie op de inbreng van de informateur gaf fractievoorzitter Juk aan dat het CDA Hattem wel bereid is om het gesprek aan te gaan met HattemCentraal en PvdA-GroenLinks. Daarbij gaf hij aan dat vertrouwen een belangrijk onderwerp moet zijn tijdens de coalitiebesprekingen: “Om te komen tot een stabiel en herkenbaar college, zal allereerst gewerkt moeten worden aan het onderlinge vertrouwen. Vertrouwen gaat immers te paard en komt te voet. Welke coalitie er ook komt, vertrouwen binnen en tussen partijen is nodig voor een stabiel en herkenbaar college voor de duur van vier jaar.”

Het CDA Hattem wacht het verloop van het proces verder af.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in