Raadsleden VVD-Hattem stappen uit VVD en gaan verder als Hattem Centraal

Na een indringend overleg met het bestuur van het VVD Hanzenetwerk hebben zowel Gina Guldenaar (fractievoorzitter) als Albert de Boer (raadslid) de samenwerking met hun lokale afdeling beëindigd.

Het besluit om de samenwerking te beëindigen was geen gemakkelijke en staat, volgens de raadsleden los van hun relatie met de landelijke VVD. Gina Guldenaar spreekt van “een te groot verschil van inzicht, ontstaan over wat nodig is om als VVD Hattem de volgende stap te kunnen zetten. Wij willen een brede volkspartij zijn en dat kan nu niet.”

Raadslid Albert Boer heeft het over “een verschil van inzicht over de wijze van samenwerken, die helaas onoverbrugbaar is gebleken”. Zo is er voor beiden uiteindelijk onvoldoende basis en vertrouwen voor een verdere constructieve samenwerking.

Ondanks alle inspanningen bleek het niet mogelijk om met het bestuur van de lokale VVD-afdeling op één lijn te komen. “Nu het verschil van inzicht onoverkomelijk blijkt, zit er helaas niets anders op dan elkaar respectvol los te laten”, aldus Gina Guldenaar.

“We betreuren de keuze van Gina en Albert”
Erik van Enk, voorzitter VVD Hanzenetwerk betreurt de keuze die de Hattemse fractieleden hebben gemaakt. “Tussen de twee fractieleden en de partijn zijn lokaal regionaal en zelfs landelijk meerdere gesprekken gevoerd om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen. Helaas zonder resultaat. We betreuren de keuze van Gina en Albert… Maar we gaan niet zitten kniezen. We zijn al druk bezig met een lijst vol enthousiaste mensen om de Hattemse liberale belangen ook vanaf 2022 weer te kunnen behartigen.”

Sinds 2018 behoort de Hattemse VVD tot het Hanzenetwerk – een bestuurlijke samenwerking met Elburg, Kampen, Oldebroek en Zwolle. Door verenigingstaken centraal via een dagelijks bestuur te regelen, blijft er voor de fracties en de algemene bestuursleden uit de verschillende gemeentes meer tijd over om contact met leden en inwoners te onderhouden. Van Enk: “De keuze om de brachten te kundelen is die van de leden. Diezelfde leden kunnen er via een algemene ledenvergadering ook weer voor kiezen om zelfstandig verder te gaan. Dat signaal is bij ons echter niet binnengekomen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Guldenaar en De Boer gaan samen verder als onafhankelijke fractie ‘HattemCentraal’. “Hattem verdient een lokale partij hun werk”, aldus Guldenaar. “Wij zitten er niet voor onszelf in de raad, maar voor de Hattemers.”
Of Hattem Centraal aan de verkiezingen meedoet volgend jaar is een besluit van de Hattemers volgens Guldenaar. “Wij hopen dat de Hattemers samen met ons willen meewerken. Mocht het komende jaar blijken dat er voldoende steun is vanuit de Hattemers en dat er voldoende draagvlak is, dan gaan we meedoen met de verkiezingen.”

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in