Raad Hattem heeft veel vragen voor de informateur

Tijdens de raadsvergadering van maandag 11 april was informateur Gert Jan van Noort aanwezig om vragen te beantwoorden over zijn advies voor de vorming van een nieuwe coalitie. Van Noort heeft open en transparant met alle partijen gesproken en de fractievoorzitters spraken ook elk hun waardering hiervoor uit.

Van Noort heeft naar aanleiding van deze gesprekken het advies uitgebracht om in de gemeente Hattem een coalitie te vormen van de partijen HattemCentraal, PvdA/GroenLinks en CDA. Van Noort verklaarde eerder tot dit advies te zijn gekomen omdat hij: ‘Van deze partijen het beeld heeft dat de programma’s inhoudelijk het meest overeenkomen. Deze samenstelling doet recht aan de verkiezingsuitslag en is in de gesprekken met partijen het vaakst benoemd’.

Waarom ontbreekt CU?
Met name over dit laatste kwam verschillende vragen, omdat niet alle partijen zich in het advies herkenden. Verder vragen verschillende partijen zich af waarom de ChristenUnie niet in het voorkeursadvies is opgenomen. Fractievoorzitter Palland gaf dan ook aan verrast te zijn door het advies en het vreemd te vinden dat zijn partij niet in de beoogde coalitie is opgenomen, ‘omdat 25% van de stemmers ChristenUnie hebben gestemd’.

Jaap van Tiel van PvdA/GroenLinks kon zich ook niet vinden in het uitgebrachte advies. Hij vroeg zich af of de genoemde coalitie daadwerkelijk het meest genoemd is tijdens de gesprekken. Van Noort antwoordde dat hij tot zijn advies is gekomen op basis van de indruk en het gevoel dat hij tijdens de gesprekken heeft gekregen.

CDA gaf aan zich terughoudend op te stellen vanwege het verlies van 2 zetels, maar zijn bereid over de voorgestelde coalitie verder te praten.

Vervreemdend
De discussie en de vragen kwamen een beetje vervreemdend over, aangezien de partijen het zichzelf moeilijk hadden gemaakt met de afspraak om niet man en paard te noemen. Wat er daadwerkelijk is besproken met Van Noort werd dan ook niet openbaar besproken.

Wel werd aangegeven dat het in de verkiezingsstrijd hard aan toe is gegaan en dat het IKC een belangrijk thema is. Maar ook is gezegd dat de politici elkaar persoonlijk kunnen waarderen, hoewel men politiek niet op een lijn zit.

Voor kenners van de politiek is hoe dan ook duidelijk dat een coalitie tussen HattemCentraal en de ChristenUnie er vooralsnog niet inzit. Daarvoor liggen de politieke standpunten op belangrijke thema’s te ver uit elkaar.

Van Noort adviseerde tenslotte om verder met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een onafhankelijke informateur/formateur.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in