Nieuwe woonzorgzone in Hattem op de plek van ‘De Bongerd’

Al enkele jaren maken zorgorganisatie Hanzeheerd en woningcorporatie Habion plannen voor een nieuwe woonzorgzone in Hattem op de plek van ‘De Bongerd.’ Op deze plek worden zelfstandige woningen gebouwd waar bewoners bewust kiezen voor een drempelvrije omgeving, met zorg en hulp in de directe nabijheid.

Toekomstgerichte woonzorgzone
Het doel van de vernieuwing is om op de plek van het verouderde verpleging- en  verzorgingshuis ‘De Bongerd’ een toekomstgerichte woonzorgzone in te richten. Dat is een plek waar wonen en zorg vlakbij elkaar zit. “Er komen 138 woningen in verschillende prijsklassen. In Hattem is steeds meer behoefte aan zelfstandige woningen in de sociale- of vrije-sectorhuur, voor mensen op leeftijd of met een potentiële zorg of hulpvraag”, aldus Hanzeheerd de Bongerd. Van deze 138 woningen zijn er 69 bestemd voor de zwaardere zorg. Deze woningen vervangen de oude Bongerd en gaat Hanzeheerd huren.

Fases
De sloop en bouw gebeurt in fases om bewoners zo goed mogelijk te blijven huisvesten en onnodige verhuizingen tot een minimum te beperken. Een deel van het bestaande gebouw wordt gesloopt, waarna het mogelijk wordt om de nieuwbouw te realiseren. Als dat klaar is wordt de rest van het bestaande gebouw gesloopt om plaats te maken voor het resterende plan.

Drie gebouwen
Er komen drie nieuwe gebouwen. Een voor de bewoners die zware zorg ontvangen van Hanzeheerd. En er komt een gebouw met 41 sociale huurwoningen, waarvan 31 sociale huur en 10 vrije sector.

  • Blok A: sociale huur, geschikt voor zorg, woningen Hanzeheerd, 3-4 bouwlagen, 69 woningen
  • Blok B: sociale huur en vrije sector, 3 bouwlagen, 41 woningen
  • Blok C: vrije sector, 3-4 bouwlagen, 28 woningen

Planning
2e kwartaal 2021 – 2e kwartaal 2022: Verhuizen bewoners Van Galenstraat
2e kwartaal 2022: Sloop woningen Van Galenstraat
2e – 3e kwartaal 2022: Start bouw blok A
3e kwartaal 2023: Oplevering blok A
4e kwartaal 2023: Inrichten en verhuizen bewoners De Bongerd naar blok A
1e kwartaal 2024: Sloop De Bongerd
2e kwartaal 2024: Realisatie blok B en C
4e – 1e kwartaal 2025-2026: Inrichting groen / restant terrein
1e kwartaal 2026: Oplevering sociale en vrije-sectorhuur

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in