Wethouder Broekhuis reageert op bomenkap Gaedsberghweg

In de raadsvergadering van 8 november 2021 reageerde wethouder Carla Broekhuis op een vraag van HattemCentraal over de bomenkap aan de Gaedsberghweg. Broekhuis vond het terecht dat daar vragen over worden gesteld.

Zij gaf aan dat het onderhoud aan de groenperken aan de Gaedsberghweg voortvloeit uit de Groenstructuurvisie. “Als er één visie is vastgesteld waarbij bewoners hebben geparticipeerd, dan is dat de Groenvisie geweest,” aldus Broekhuis. “Uiteraard hebben niet alle Hattemers daar aan meegedaan, maar een heel groot deel wel en ook veel maatschappelijke instellingen die zich bezighouden met Natuur en Milieu.”

Verbazing
Broekhuis gaf aan dat zij zich heel goed voorstellen dat inwoners die over de Gaedsberghweg zijn gereden verbaasd waren over de kap in deze straat. “Daar kunnen we van leren. Dat kan wellicht anders de volgende keer. Dus niet alleen de direct aanwonenden informeren, maar bijvoorbeeld ook via onze sociale media of op de gemeentepagina aankondigen op welke moment wanneer er bomen gekapt worden.”

Verwaarlozing door bezuinigingen
Het kappen van bomen gebeurt veelal in het kader van omvorming en hervorming. “Veel groenperken zien er eigenlijk niet meer uit vanwege eerdere bezuinigingen. Door deze raad is er ontzettend bezuinigd op het onderhoudsniveau en met name in de wijken. Wat we doen daar is bomen terugplanten die minder gevoelig zijn voor hitte en Co2 afvangen. Wat we ook doen is 4.000 heesters terugplanten in de perken die nu alleen maar voorzien zijn van gras dat bijna niet meer begaanbaar is.”

1 boom weg 1 boom terug
“Dus er komen 4000 heesters en bloembollen en het aantal bomen is inderdaad minder dan er gekapt is, maar wij gaan op diverse plekken in Hattem bomen planten.”
Wethouder Broekhuis noemde hierbij De Bleek, nadat deze opnieuw is ingericht, de binnenstad en op de Hogekamp. “De Hogenkamp moet nog hervormd worden en daar komen op plekken waar nu geen bomen staan bomen terug. We gaan nog wel steeds uit van het principe 1 boom weg 1 boom terug.”

4 REACTIES

  1. Blijft dubbel de bomen die er stonden waren amper 8 jaar, de beplanting was een drama en niet te onderhouden. Die was zeker aan vervanging toe de bomen hadden nog wel een jaar of 10 kunnen staan.

  2. Telkens zien we hoe de gemeente het groen “de nek omdraait”. Nu weer vrij jonge bomen aan de Gaedsbergweg, eerder al de mooie bomen aan de Stationslaan. Grote bomen de veel CO2 opnamen zijn gekapt en daarvoor kleine boompjes gepoot die er decennia over gaan doen om een zelfde aantal CO2 op te nemen. En maar volhouden dat de gemeente groen bezig is, practijk blijkt anders.

  3. Één boom weg één boom terug. Jammer dat is hier dus niet van toepassing. Spijtig in de mooie groene bomenstraat. Er komt nu hier en daar een boom maar veel plantsoentjes met alleen struiken. Zo wordt het een heel ander straatbeeld.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in