Werkzaamheden binnenstad

In de komende jaren werkt de gemeente aan fase 2 van de Agenda Binnenstad: de herinrichting van straten in de binnenstad. Ter voorbereiding op deze werkzaamheden worden in de week van 14 mei meetwerkzaamheden verricht.

De aanwezige bijzonderheden in de bestrating en de uitstekende delen aan de gevels worden dan ingemeten en gefotografeerd. Dit zijn bijvoorbeeld Stolpersteine, eigen-terreintegels, bijzondere entrees van woningen, luifels en uithangers aan de panden.

Op dit moment inventariseert de gemeente wat belangrijk is ter voorbereiding op de uitvoering. Deze inventarisatie hoort daarbij. Na de zomer wordt samen met de belanghebbenden in de stad per straat een ontwerp voor de nieuwe inrichting. Eind volgens jaar wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Samen met Hattemers werkt de gemeente aan een aantrekkelijkere en voor iedereen toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad. In het werk worden maatregelen getroffen om wateroverlast te voorkomen, de verlichting energiezuinig te maken en de binnenstad groener te maken.