Stand van zaken bestemmingplan Buitengebied

Ruimte voor ontwikkeling in het buitengebied met behoud van het unieke landschap en de natuur. Dat wil de commissie bereiken met het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit plan geldt voor het buitengebied van Hattem, met uitzondering van de uiterwaarden van de IJssel en de bedrijventerreinen.

Eind 2021 lag het ontwerp-bestemminsgplan ter inzage. Dit jaar zijn ze aan de slag gegaan met de 38 zienswijzen op het plan. Deze leveren, samen met onder andere de vastgestelde Omgevingsvisie en diverse gesprekken met de raad, een aangepast bestemmingsplan op. Met een bijbehorend Afwegingskader. Dit kader is belangrijk voor de beoordeling van nieuwe plannen en ontwikkelingen, zoals de bouw van woningen.

Het aangepaste bestemmingsplan Buitengebied en het Afwegingskader worden op 10 oktober met de raadscommissie Algemene en Ruimtelijke Zaken (ARZ) besproken.

Planning 

• 10 oktober: werksessie commissie ARZ
• 31 oktober: commissievergadering ARZ (datum onder voorbehoud)
• 14 november: vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad (datum onder voorbehoud

Inspreken bij de commissievergaderingen

Het is mogelijk om bij de commissievergaderingen in te spreken. u kunt zich hiervoor aanmelden via griffie@hattem.nl. Heeft u al eens ingesproken over dit onderwerp?

Dan vragen we u om alleen opnieuw gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid
met nieuwe feiten en omstandigheden.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in