70-plussers in Hattem en hulpmogelijkheden

Ouderen zijn kwetsbaarder voor het COVID-19 virus en leven in deze tijd daarom vaak (nog) geïsoleerder dan anderen. Daarnaast staat de thuiszorg onder druk, waardoor ouderen afhankelijker kunnen worden van mantelzorg. Het CBS heeft cijfers gepubliceerd die onder meer inzicht geven in het aantal 70-plussers in Hattem. In 2019 was 16% van de Hattemers 70 jaar of ouder. Dat is relatief gezien hoog en in Hattem wonen dan ook meer 70-plussers dan in de omliggende gemeenten.

Verder geeft het CBS informatie gebaseerd op de cijfers van 2014 die een indicatie kunnen van het familienetwerk dat een 70-plusser in Hattem heeft. Deze cijfers geven een indicatie hoeveel 70-plussers kunnen terugvallen op hun kinderen of partner indien zij hulp, bijvoorbeeld tijdens de coronacrisis, nodig hebben.

Van de 70-plussers in Hattem in 2014:

  • was 33% alleenstaand;
  • had 9,9% geen kinderen;
  • woonden hun kinderen op een afstand van gemiddeld 29 km.

Project huisbezoeken
Stichting Welzijn Hattem en het Rode Kruis hebben sinds 2018 het project huisbezoek waarbij men 75-jarigen bezoekt. Vanwege de coronacrisis ligt het project tijdelijk stil, maar zodra het kan wordt het weer gestart.

Coronahulppunt Hattem
Alle Hattemers die een hulpvraag hebben, dus niet alleen 70-plussers, kunnen het coronahulppunt Hattem bellen. Deze hulpvragen kunnen heel divers zijn van het doen van een boodschap, het uitlaten van de hond of een probleem op het gebied van mantelzorg. Het Coronahulppunt Hattem is telefonisch bereikbaar via 038-443 2881 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur. Buiten deze uren kan je een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Ook kan je een e-mail sturen coronahulp@swhattem.nl .

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in