Raad Hattem: “gemeenten moeten samen strijden tegen Lelystad Airport”

‘Gemeenten mogen niet uit eigenbelang toch maar akkoord gaan, als de overlast verplaatst naar de buren.’ Die boodschap gaf de gemeenteraad van Hattem maandag af tijdens een raadsvergadering.

Eensgezindheid is belangrijk in de strijd tegen overlast van Lelystad Airport, vindt de voltallige raad. Zes gemeenten op de Noord-Veluwe en Overijssel kregen de afgelopen maanden nieuwe varianten van vliegroutes voorgelegd van het ministerie. De gemeenten moeten nu aangeven welke variant de voorkeur heeft. Hattem is de eerste die reageert.

Problemen worden niet opgelost
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legde┬ánieuwe varianten van de vliegroutes vanaf Lelystad Airport op tafel. Daarmee wilde de minister de belofte inlossen om naar het probleem van de overlast bij bottleneck Wezep te kijken. Volgens de Hattemse gemeenteraad doet het ministerie┬ávoorkomen ‘alsof het probleem van de laagvliegroutes is opgelost, hetgeen voor onze regio nadrukkelijk niet het geval is’, schrijven ze in een unaniem aangenomen motie.┬á‘Het lijkt er op dat dit slechts het verplaatsen van het probleem is’, zegt CDA-raadslid Harry Kremer uit Hattem. ‘Want als de vliegtuigen sneller stijgen, moeten ze meer gas geven. De geluidsoverlast wordt er dan niet minder van.’

Hattem trekt in dit proces samen op met vijf andere gemeenten:┬áHeerde, Elburg, Oldebroek, Zwolle en Kampen. Deze zes gemeenten┬áspraken zich tot nu toe steeds eensgezind uit tegen de voorgestelde vliegroutes, die┬ávoor geluidsoverlast zullen zorgen. ‘Als nu een van de gemeenten een van deze opties aanvaardt, omdat het probleem lokaal dan weg is, verschuift dat het probleem naar de andere gemeenten’, benadrukt Kremer.

Vliegroutes over IJsselmeer in plaats van Veluwe
De voltallige gemeenteraad stemde in met een motie tegen de voorgestelde vliegroutes. Belangrijk punt daarbij is de eensgezindheid van de zes gemeenten in dit dossier. ‘Het voelt als een politiek spel, wat Den Haag speelt’, zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Arend Palland. ‘Als de gemeenten nu verdeeld reageren, kan de minister zelf een keuze maken.’

En dus wijst de gemeenteraad van Hattem niet alleen de voorgestelde vliegroutes af: ze roept het college ook op samen met de andere gemeenten een statement te maken. ‘Uiteindelijk willen we gewoon dat die vliegroutes over het IJsselmeer zullen gaan’, aldus Erik Kort van D66. ‘Laten we de Veluwe, de bewoners en de dieren ontzien.’


Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in