Verkiezingsactiviteiten van de Hattemse partijen

Over 10 dagen mogen de Hattemers voor een nieuwe gemeenteraad stemmen. De deelnemende politieke partijen in Hattem zijn actief om de Hattemers te overtuigen om op hun partij te stemmen.

ChristenUnie
De ChristenUnie startte de morgen in de studio van RTV Hattem. Lijsttrekker Arend Palland en Margriet Brouwer ging in gesprek met presentator John van Dijk om uit te leggen waar de ChristenUnie voor staat en waarom de partij weer in de coalitie wil meedoen. Het interview is hier na te luisteren.

Verder overhandigde enkele kinderen een bijzondere stoel aan wethouder Auke Schipper. De ChristenUnie pleit in het verkiezingsprogramma voor een lege stoel in de raadszaal tijdens de raadsvergaderingen. Dit symbool dient om het kortetermijndenken in de politiek te bestrijden en raadsleden aan te moedige veel meer na te denken over wat een besluit dat zij nemen betekent voor de generatie die na hen komt.

CDA
Kandidaat raadsleden van het CDA waren bij de sportvelden op de Konijnenbergerweg te vinden om in gesprek te gaan met belangstellenden.

Op vrijdag 11 maart vanaf 18:00 uur organiseert het CUA een pizza-avond in de Marke met hun jongerenkandidaten. Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor jonge Hattemers. Tijdens de bijeenkomst kunnen de aanwezigen vragen stellen en hun mening geven. Ben jij er bij? Meld je dan aan via cdahattem@gmail.com of app het CDA op 06-82738280.

PvdA/GroenLinks
De lijsttrekker van de PvdA/GroenLinks, Jaap van Tiel, was niet op straat te vinden, maar luisterde naar HattemActueel. Wel is hij op sociale media te vinden met de volgende vraag: “Hallo ik vraag een klein moment van je tijd om ff mijn filmpje te bekijken.”
Het filmpje van Jaap kan je hier bekijken.

HattemCentraal
Kandidaat raadsleden van HattemCentraal waren te vinden bij AlberHeijn en Boni om in gesprek te gaan met het winkelend publiek.

Verder was nummer 3 van de kieslijst, André Borst, te gast in Hattem Actueel voor een gesprek met Gert Rave. Hij sprak over het besluit van de gemeenteraad in 2019 om het Integraal Kind Centrum (IKC) daar te plaatsen, waarbij de buurt, zoals hij het noemde: “totaal geen inspraak heeft gehad. Omdat de belangen van de buurt niet meegewogen waren in het besluit van de raad, noemde Borst het besluit ondemocratisch.” Verder gaf Borst aan dat een IKC met 500 leerlingen te groot is voor het oude ijsbaanterrein. Volgens Hattem Centraal is het beter om alleen de Van Heemstra School en Kinderopvang Partou een plek te geven in de Woonzorgzone en de nieuwbouw voor de De Zaaier op de huidige locatie van de school te plaatsen. Luister hier het interview na (het interview begint op 41.10 min).

Update
Jaap van Tiel, lijsttrekker van PvdA/Groen Links, en vaste luisteraar van Hattem Actueel, reageert op het interview met André Borst:

Er wordt de indruk gewekt dat de gemeente cq. gemeenteraad bepaalt waar scholen kunnen komen. Echter de besturen van de scholen bepalen, conform de wet, waar zij een nieuwe school willen. Uiteraard wel op één van de plekken die in de onderwijsvisie zijn benoemd. De Zaaier wil en kan niet op de huidige locatie aan de Dorpsweg nieuw bouwen. Op dit moment zijn er samen met Triada plannen om op die plek goedkope en middel dure huurwoningen te bouwen. En dat is goed nieuws.
Er klopt dus ook niets van dat de politiek de keuze van de IKC1 nog terug kan draaien. Hooguit zou er wat kunnen veranderen naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State.

Dat onderwijs zo dicht mogelijk in de buurt aangeboden dient te worden is duidelijk. Daarom voert de wethouder op dit moment ook de motie uit dat er volop gesprekken dienen gevoerd te worden met de besturen van de scholen voor een IKC2 naast de Marke. Reeds twee maal is de raad over de voortgang geïnformeerd.

Welke scholen er komen bepalen, conform de wet, de schoolbesturen zélf. De PvdA/GroenLinks zullen er alles aan doen dat één van de twee scholen een openbare zal zijn.

VVD
Een delegatie van de VVD bracht een werkbezoek aan Jacob van Emst, veehouder aan de Hoenwaardseweg. Van Emst legt zich daarnaast ook toe op agrarisch natuurbeheer.

Naast lijsttrekker Erik Kleinpenning waren ook Rosmarijn Boender en Marnix Jansen, respectievelijk nummer 3 en nummer 4 op de kandidatenlijst, en Tweedekamerlid Thom van Campen te gast bij Van Emst. Van Campen is in de Tweede Kamer voor de VVD woordvoerder voor o.a. Landbouw, Stikstofproblematiek  en Voedselkwaliteit. Rosmarijn Boender heeft als Statenlid van Provincie Gelderland o.a. Landbouw en Natuur in haar portefeuille. Van Emst hield een vurig betoog over, zoals hij het noemt, ‘omgevingslandbouw’. Dat houdt in dat hij als boer met open blik op zijn omgeving kijkt hoe hij zijn bedrijf kan ontwikkelen, rekening houdend met die omgeving. Zo werkt hij intensief samen met het Geldersch Landschap en speelt zo een belangrijke rol in het behoud van de weidevogels.

Als bestuurslid van Netwerk Grondig zit Van Emst vaak aan tafel met de landelijke en de provinciale politiek om de belangen van de grondgebonden melkveehouders te behartigen (ca 25% van het totaal aantal agrariërs). In Hattem is hij betrokken bij de ontwikkeling van het gebiedsproces Hoenwaard 2030. Het doel is om een nieuwe zomerkade aan te leggen, natuur- en wateropgaves realiseren, landbouw door te ontwikkelen en recreatiemogelijkheden te vergroten. En natuurlijk heeft hij te maken met vraagstukken in het buitengebied rondom klimaat (zonnepanelen op het dak i.p.v. windmolens), lege stallen in de omgeving (risico op ondermijning), waterbeheer en -veiligheid (denk aan de breuk in de zomerdijk afgelopen zomer). Volgens Kleinpenning zijn er dus genoeg aanknopingspunten om vaker met elkaar in gesprek te gaan. “Van Emst is in mijn ogen een voorbeeld voor alle agrarische ondernemers. Hij heeft een duidelijk verhaal, wil meedenken op nationaal en lokaal niveau en integreert natuurgebieden in zijn bedrijfsvoering.”

Vóór het bezoek aan Van Emst waren de vrijwilligers van VVD Hattem al actief geweest in de wijk Assenrade. Daar werden flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd met diverse inwoners. Donderdag 10 maart organiseert de VVD vanaf 17.30 uur bij ‘Bij de Molen’ weer een liberale borrel. Iedereen is hierbij welkom om in gesprek te gaan met de partij.

D66
D66 had een rustig weekend en was gisteren niet op pad. Wie wil weten wat de standpunten van deze partij zijn, kan het verkiezingsprogramma lezen.

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in