Hattemse raadsleden reageren op landelijke uitslag

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen woensdag maakt bij velen de tongen los. RTV-Hattem  deed een belrondje langs de fractievoorzitters van de lokale politieke partijen om hun reacties te horen. Die lopen uiteen van “begrip voor de uitslag” tot “een grote teleurstelling”. 

Gina Guldenaar – HattemCentraal
Foto: Gonny van Duinen

Gina Guldenaar –  HattemCentraal
Deze uitslag komt voor mij niet als een verrassing. Het is een signaal van de samenleving aan de zittende, gevestigde partijen, een uiting van onvrede, niet gehoord worden, veel gepraat en weinig daden. En dat is iets wat je op lokaal vlak ook ziet. Terwijl er wel veel speelt op het gebied van klimaat, wonen en migratie. Mijn verwachting: het is nu aan Wilders. Maar hij zal het niet in zijn eentje kunnen, dus er moet altijd een fractie links of rechts bij. Maar het is wel belangrijk dat de speerpunten waarvoor zijn kiezers op hem stemden niet uit het oog worden verloren, anders verlies je ook als nieuwe regering het vertrouwen.

Arend Palland – ChristenUnie
Foto: Gonny van Duinen

Arend Palland – ChristenUnie
Ik was woensdagavond (Palland was ook kandidaat voor de Tweede Kamer, red.) bij de uitslagenavond van de ChristenUnie. Daar heerste natuurlijk een gevoel van teleurstelling. Maar misschien was de teleurstelling nog groter over de winst van een partij die bepaalde bevolkingsgroepen op achterstand zet en die sterk bijdraagt aan polarisatie in onze samenleving

Ik vind het ook belangrijk om me persoonlijk te laten raken door deze uitslag omdat er wel heel veel achter zit. Hij doet pijn. Maar vanuit die pijn moeten we nadenken over hoe het anders moet. Die vraag ligt nu vooral bij de partijen die het grootst zijn geworden.

De uitslag is ook een uiting van verdergaande polarisatie en het onvermogen van de politiek om ieder een stem te geven. Wilders is het blijkbaar wél gelukt om de taal te spreken van een grote groep Nederlanders. Een vraag die ik mezelf daarom stel: snappen we goed wat de mensen op straat bezig houdt?

Wij zijn met slechts drie zetels teruggeworpen op onze basis. Vanuit een bescheiden positie zullen we als ChristenUnie proberen om bruggen te blijven bouwen in een tijd van toenemende polarisatie.

Jaap van Tiel – PvdA/GL
Foto: Gonny van Duinen

Jaap van Tiel – PvdA/Groen Links
Ik had wel verwacht dat Wilders een van de grootste zou worden, maar zo groot? Ik denk dat de stap van de VVD om samenwerking met de PVV mogelijk te verklaren doorslaggevend is geweest voor deze uitslag.

Frans Timmermans heeft geprobeerd om een links blok te vormen, dat is hem helaas niet gelukt. Ik schrik er van dat veel mensen blijkbaar wél een regering willen met standpunten die wij absoluut niet delen rond migratie, buitenlanders, Islam, Europa, Oekraïne. 

Wij willen wél graag vluchtelingen helpen. Natuurlijk horen veilige-landers hier niet thuis en natuurlijk moet er goed gescreend worden, maar wij, om het met Frans Timmermans te zeggen, omarmen iedere Nederlander, ook die mensen die hierheen komen omdat het in hun eigen land niet veilig is.

Teun Juk – CDA

Teun Juk – CDA
De uitslag is teleurstellend voor het landelijke CDA. Er waait een gure rechtse wind over Nederland. Mijn grootste zorg is hoe we de binding binnen de samenleving behouden. Nederland kijkt volgens mij te zeer naar zichzelf. De ontwikkelingen in de wereld vragen om een blik naar buiten. Dat heeft te maken met economie, vrede en veiligheid, ontwikkelingen in Afrika. Er leeft angst in de samenleving en dat vertaalt zich in deze uitslag. De rol van de christelijke politiek is klein geworden. Het is wel een mooie uitdaging om dat geluid opnieuw goed te verwoorden.

De partijen die met Rutte hebben samengewerkt zijn in deze verkiezingen afgestraft. De grootste uitdaging is om dit land bij elkaar te houden, terwijl de problemen wel om een oplossing vragen. De nu grootste partijen hebben wel de verantwoordelijkheid om er snel met elkaar uit te komen, dus hoop ik dat PVV, VVD,PvdA en NSC gauw het goede gesprek met elkaar aangaan.

Erik Kleinpenning – VVD

Erik Kleinpenning – VVD
Ik ben teleurgesteld over de uitslag voor de VVD. Had wel op meer gehoopt. Een week terug waren we nog de grootste en nu dus de PVV. Dat zat er wel aan te komen gezien de peilingen. Maar het is democratie, dit is de uitslag. Meer dan 2,5 miljoen mensen hebben op de PVV gestemd, dus daar moeten we het mee doen. 

Of het de schuld is van Dilan Yesilgöz dat de PVV uiteindelijk de grootste is geworden? Ik heb gemerkt dat de VVD tijdens de campagne overal de schuld van kreeg, terwijl we toch echt in een coalitie zaten en er ook veel goed is gegaan. Maar goed, dit kan er ook nog wel bij. Het gaat er uiteindelijk om dat mensen zelf een keuze maken op wie ze stemmen.

Als je het mij persoonlijk vraagt, was de lijn van Rutte wel goed, hij sloot de PVV uit. Daar heeft de VVD nu vanaf geweken. Maar allerlei peilingen en “strategisch” stemgedrag hebben ook een rol gespeeld. Ik zie wel een klein lichtpuntje: van de in de Hattemse raad zittende partijen die ook deelnamen aan deze verkiezingen, is de VVD wel de grootste geworden. 

Als lokale VVD-fractie varen wij onze eigen liberale koers. Wij hopen dat er een nieuwe generatie VVD’ers opstaat, zoals Thom van Campen en Arend Kisteman uit Zwolle, die voor nieuwe energie kunnen zorgen en een luisterend oor hebben voor de regio.

Erwin Kwakkel – D66
Foto: Gonny van Duinen

Erwin Kwakkel – D66
Voor ons als D66 is dit een teleurstellende uitslag na de voorlaatste verkiezingen waarin we mochten pieken. Ook de ruk naar rechts is zuur. We moeten als progressieve oppositie aan de slag in de hoop daarmee nog iets van een beweging naar links te kunnen veroorzaken. Het is niet-Nederlands dat er, zoals het nu lijkt, geen coalitie vanuit het centrum mogelijk is. We missen de brug tussen links en rechts op deze manier. Ik hoop dat als het uitdraait op een progressieve oppositie, we op die manier nog invloed kunnen uitoefenen.

André Borst – Lijst Borst
Ik ben puur lokaal bezig. Dus over deze landelijke verkiezingsuitslag kan en wil ik niks zeggen. Deze uitslag zegt niets over de Hattemse politieke verhoudingen.

 

 

^HH

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in