Raad Hattem kiest tussen natuursteen of klinkers op de Markt

De gemeente Hattem wil de toegankelijkheid en het comfort van de Markt en het plein rond de Andreaskerk blijvend verbeteren. Daarnaast wil de gemeente de uitstraling behouden die past bij de historische stad Hattem.

Het college van burgemeester en wethouders stelt daarom voor dat de raad een keuze maakt uit de variant met gezaagd natuursteen, of de variant met bakstenen klinkers. Het college van B&W heeft daarbij zelf de voorkeur voor de variant met gezaagde natuursteen. Het college gaat de gemeenteraad op 1 juli vragen om te kiezen voor één van de twee varianten.

Beloopbaarheid
In het ene model zijn de Markt en rijloper Kerkhofstraat uitgevoerd in gezaagd natuursteen. In de andere variant in klinkers. Daarnaast stelt het college voor het voormalig kerkhof, Kerkplein en een deel van de Kerkhofstraat, opnieuw te bestraten met de steen die er nu ligt. De stenen worden opnieuw gelegd met een zo smal mogelijke voeg, die gevuld is met split en brekerzand. Daardoor wordt de beloopbaarheid veel beter dan in de huidige situatie.

Getoetst
De varianten zijn getoetst aan de volgende kaders en voldoen hieraan: comfort/toegankelijkheid, beeldkwaliteit, stabiliteit/voegen, waterafvoer en kosten van aanleg tussen € 300.000 – € 800.000 met aandacht voor verlaging van de structurele lasten beheer.

Verbeterpunten van Hattemers
Op 17 april organiseerde de gemeente Hattem een informatieavond voor bewoners en belangstellenden. Tijdens deze avond zijn 3 modellen voor de herinrichting besproken en toegelicht. De aanwezigen gaven hun mening over de verschillende modellen en een motivatie. Ook is gevraagd naar verbeterpunten. De 130 reacties die dat heeft opgeleverd zijn zoveel mogelijk verwerkt in de modellen. Zo is bijvoorbeeld het ontwerp van de bestrating met de klinkers ook verbeeld in een uitvoering met antraciet stenen in plaats van de kleur rood. Zo is er meer aansluiting met de bestaande bouwwerken in de omgeving.

Proefopstelling gezaagde natuursteen
De gemeente heeft een gespecialiseerd bureau advies gevraagd en onderzoek gedaan naar oplossingen met natuursteen in het land, die succesvol zijn. Hieruit blijkt dat er voldoende voorbeelden zijn van comfortabele natuurstenen bestratingen die ook kwalitatief lang meegaan. Vanaf week 24 ligt er een proefopstelling met de gezaagde natuursteen op het plein. Deze proefopstelling is gemaakt door NTP uit Hattem. Op deze manier kan iedereen de proefopstelling beoordelen.

1 REACTIE

  1. Neemt u in de overweging de reacties van GvdW in de Dijkpoorter (Gezond Boerenverstand etc. reeks 1 t/m 5, en vast meer, straks, mee?)
    [Waarbij ik nu vooral hoop dat deze broodschrijver, met zijn wankele argumenten en betogen, zich in verbinding stelt met het benoemde bestuur en de verkozen volksvertegenwoordiging ter plaatse. Daar is de arena om badinerende uitspraken te doen over het Hattemse ambtenarenapparaat en de repliek daarop te ontvangen.]

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in