Omgevingsvisie Hattem raakt ons allemaal

De agenda van de Algemene en Ruimtelijke Zaken van maandag 6 oktober staat volledig in het teken van de Omgevingsvisie. Deze visie beschrijft de koers uit voor de gemeente Hattem op weg naar 2040. Het doel is de verschillende kwaliteiten van Hattem te behouden en waar mogelijk te versterken. Om dat te bereiken zijn hier en daar verandering noodzakelijk.

In de wereld zijn grote veranderingen gaande. Die zijn ook van invloed op Hattem. Denk hierbij aan de energietransitie die is ingezet na het Klimaatakkoord van Parijs. Een ander belangrijk voorbeeld is de woningbouw en de ontwikkeling van de bevolking. Er is niet alleen een tekort aan woningen in Hattem, maar in heel Nederland. En er is sprake van vergrijzing en kleinere huishoudens. Met de omgevingsvisie speelt de gemeente Hattem hier vroegtijdig op in om voorbereid te zijn op de toekomst.

Proces Omgevingsvisie
Al in 2018 is een begin gemaakt om te komen tot de Omgevingsvisie en het jaar daarop is een vragenlijst uitgezet onder de inwoners van Hattem met vragen over kwaliteiten en verbeterpunten. In de jaren daarna zijn de bewoners op verschillende momenten geïnformeerd zoals tijdens een inloopavond, bewonersmarkt en digitale informatiebijeenkomsten. Dit alles heeft geleid tot een Koersdocument dat wordt besproken tijdens de Commissievergadering.

Als voorbereiding daarop zijn raads- en commissieleden eind september van dit jaar in gesprek zijn gegaan bewoners (Raad op straat). De raadsleden hebben op drie achtereenvolgende dagen op diverse plaatsen aan Hattemers gevraagd wat zij willen en belangrijk vinden.

Raad op straat
De inventarisatie van de Raad op straat is ingedeeld is 6 onderwerpen.

  • Het thema Wonen staat hoog op de agenda. Zo willen veel mensen dat er meer (starters)woningen worden gebouwd voor Hattemers. Ook geven diverse mensen aan dat er in Hattem geen plaats is voor hoogbouw hoger dan 3 tot 5 verdiepingen.
  • Bij duurzaamheid & groene energie geven diverse Hattemers aan een voorkeur te hebben voor zonneparken boven nog meer windmolens.
  • Onder het kopje Economie en binnenstad staat vaak genoemd dat tijdens koopavond alle winkels in Hattem open zouden moeten zijn en dat de Kerkstraat dé winkelstraat is.
  • Onder Vitale samenleving, verenigingen en gezondheid staat te lezen dat er behoefte is aan meer trapveldjes. Verder is aangegeven dat men vindt dat verenigingen meer moeten samenwerken en openstaan voor iedereen.
  • Hattem moet groen blijven en er moet meer groen komen is vaak genoemd bij het onderwerp Levendig landschap, groen & recreatie.
  • Tenslotte is er de rubriek Overig en hierin staan diverse opmerkingen genoemd over onveilige verkeerssituaties.

Live bij RTV Hattem
De concept-Omgevingsvisie Hattem is voor iedereen in te zien. De commissievergadering Algemene en Ruimtelijke Zaken van 6 oktober waarin de Omgevingsvisie op de agenda staat, begint om 20.00 uur en is live te volgen via radio en tv van RTV Hattem.

Hattem Actueel
In het programma Hattem Actueel van zaterdag 9 oktober zijn diverse raadsleden aanwezig om na te praten over de commissievergadering en de inbreng van Hattemers. Hattem Actueel is live te volgen van 10.00 tot 12.00 uur via radio en tv van RTV Hattem.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in