Denk mee bij Levend Landschap Hattem

Heb jij mooie ideeën voor het buitengebied van Hattem of voor de Hattemerpoort? Zoals meer bloemrijke bermen, het terugbrengen van houtsingels, verbeteren van leefgebied voor bijen, insecten en vogels, het opruimen van zwerfafval of het bevorderen van de migratie van dieren en planten van de Veluwe naar de uiterwaarden? Wil je meehelpen om met elkaar projecten over landschap, biodiversiteit, cultuurhistorie, toegankelijkheid en educatie te realiseren voor Hattem?

Vereniging Landschap en Milieu Hattem nodigt alle inwoners van Hattem uit om met elkaar ideeën te bedenken en uit te voeren. Iedereen is welkom op de ideeënavond Levend Landschap Hattem op dinsdag 18 september.

Ideeënavond
De bijeenkomst begint om 20.00 uur bij IJscowd IJsboerderij, Hilsdijk 100, inloop vanaf 19.45 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig. Tijdens de ideeënavond verzamelen we alle ideeën die bij u en andere stadsbewoners leven om Hattem en het omringende landschap te verfraaien! Op een vervolgbijeenkomst worden die ideeën verder uitgewerkt en werkgroepen gevormd om de ideeën te kunnen uitvoeren.

Project Levend Landschap
De Vereniging Landschap en Milieu Hattem (VLMH) organiseert samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Hattem het Levend Landschap project. Met deze aanpak biedt SLG bewoners uit Hattem ondersteuning en begeleiding bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering in de omgeving. Met jouw inzet en medewerking kunnen we een uitvoeringsprogramma opstellen voor Hattem. De organisatie hoopt zo samen de schouders onder een nog aantrekkelijkere stad te zetten.

Meer informatie?
Voor meer informatie bel je met Christien van der Zwart van SLG, 026-3537444 of mail naar c.vanderzwart@landschapsbeheergelderland.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in