Wat kan VLMH betekenen voor de Hattemse natuur?

De vereniging Landschap en Milieu Hattem (VLMH) komt al meer dan 50 jaar op voor natuur en landschappen in en rond Hattem. De natuur doet dit nu eenmaal niet voor zichzelf en ze wordt al te vaak vergeten in het enthousiasme bij bouw en allerlei andere ontwikkelingen. Welke rol kan de VLMH spelen bij de verbetering van de natuur in en rond Hattem? Liesbeth Rischen van De Hattemer ging in gesprek met voorzitter Pauliene Mars.

De beverburcht is weggemaaid. Aan het pad naar de veerpont leefde een bever en in het riet hoorde je de rietzanger en de karekiet. Tot schrik van menig wandelaar is onlangs het riet, inclusief de beverburcht, met de grond gelijk gemaakt.

Wat te doen als de VLMH zo’n bericht krijgt?
“Wij hoorden van het wegmaaien van het riet en de beverburcht en hebben direct een melding gedaan bij de gemeente. De verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente Hattem gaf aan navraag te doen bij het Waterschap en Rijkswaterstaat. Het is Natura 2000 gebied en zo’n rigoureuze snoei is misschien niet de bedoeling. Iets dergelijks gebeurde ook vorig jaar, toen bleek dat er te vroeg gemaaid was op een plek waar de kwartelkoning zat. Dat is funest voor deze vogel, die het heel moeilijk heeft. Dat zoeken we dan uit en proberen zo te voorkomen dat het weer gebeurt. Iedereen kan trouwens een melding doen bij ons of bij de gemeente. We houden ook de kranten en RTV Hattem in de gaten en zijn blij met elke melding, elk nieuw idee en elke foto.”

Je hebt er wel een dagtaak aan!
“Vroeger deden we veel praktische dingen, zoals het snoeien van de wilgen, het aanplanten van bomen, het graven van poelen. Maar de laatste jaren komt er heel veel op ons af. We bestuderen het beleid van gemeente en provincie, de bestemmingsplannen en natuurlijk de gevolgen van de stikstofproblematiek. We controleren regelmatig of regels die de natuur moeten beschermen worden gerespecteerd. Dat levert wel eens conflicten op, of het nu gaat om huizenbouw of zonnepanelen in de natuur. Of windmolens. Neem het verhaal van de wespendief: lang werd gedacht dat er een flink aantal windmolens geplaatst kon worden op de Veluwe, wat de VLMH steeds bestreed. Uiteindelijk heeft de provincie Gelderland besloten geen windmolens toe te staan op de Veluwe, om te voorkomen dat die bedreigde vogelsoort verdwijnt. Natuurlijk zijn we ook voor het bestrijden van de opwarming van de aarde en het streven naar een energieneutraal Hattem, dus het is echt lastig.”

Er lijkt meer begrip te zijn voor jullie verhaal
“Ja, ik merk dat we het tij mee hebben: nationaal en Europees gezien is er veel meer aandacht voor natuur. Het college en de raad lijken een andere koers ingeslagen te zijn, veel bewuster op dat gebied. De VLMH gaat een conflict niet uit de weg, maar we zoeken liever de samenwerking op, want we moeten uiteindelijk samen zorgen dat de natuur erop vooruit gaat. Het leuke van Hattem is dat het overzichtelijk is en dat we verschillende landschappen hebben: rivierlandschap, bos, kampen, enken. Het is heel belangrijk om al die gebieden te verbinden. Kleine en grote dieren, insecten: ze moeten zich kunnen verplaatsen, dat maakt de natuur sterker.”

Meer informatie
Voor meer informatie over de Vereniging Landschap en Milieu Hattem kijk je op de website landschapenmilieuhattem.nl of kun je contact opnemen met info.vlmh@gmail.com

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in