Wensen woonzorgzone De Bongerd in kaart

Vorige week donderdag 27 juni zijn tijdens de Terugkombijeenkomst alle 500 wensen, ideeën en behoeften gepresenteerd die tijdens eerdere bijeenkomsten waren gedaan of ge-uit.

Tekst gaat verder na de film.

 

De presentatie gebeurde in drie clusters en wel:

Cluster wonen
Onder het cluster wonen vallen onder andere wensen die gaan over een veilige woonomgeving, zorg beschikbaar indien nodig, niet meer hoeven verhuizen als er meer zorg nodig is en betaalbaarheid.

Cluster reuring
Bij reuring zijn onder andere wensen genoemd die gaan over ontmoeten & gezelligheid, ertoe doen, open & toegankelijk en samen met de buurt.

Cluster zelf bepalen
Onder zelf bepalen worden door u zaken verstaan als eigen regie, zorg, keuzemogelijkheden, privacy, informatie/kennis.

Haalbaar plan 1kwartaal 2020
De wensen die veel voorkomen zijn vertaald in mogelijke voorzieningen en vervolgens aan de aanwezigen voorgelegd. Zo is er de wens voor een leefkeuken voor eten & ontmoeten, een atelier of werkplaats waar bewoners en buurt hun ‘creatieve ei kunnen leggen’ en een huiskamer en een bibliotheek voor ontmoeting en activiteiten. Voorts is er gesproken over een tuin, een kinderboerderij of moestuin en een logeerkamer. Alle wensen en de uitkomsten van de bijeenkomsten vormen nu de uitgangspunten voor het ontwikkelen van een haalbaar plan waarin betaalbaarheid van de woningen ook een belangrijk aandachtspunt blijft. Het maken van dit plan neemt tijd in beslag en wordt in het eerste kwartaal van 2020 gepresenteerd. In de tussentijd worden betrokkenen op de hoogte gehouden via onder andere nieuwsbrieven.

Toekomst Hanzeheerd De Bongerd
De bijeenkomsten zijn georganiseerd door zorgorganisatie Hanzeheerd en ouderenhuisvester Habion om locatie De Bongerd klaar te maken voor de toekomst. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met de gemeente Hattem. In totaal kwamen naar de bijeenkomsten zo’n driehonderd belangstellenden om mee te denken over hoe De Bongerd nog méér het kloppende hart van de wijk kan worden en zó een bijdrage kan leveren aan een bloeiende woonzorgzone dichtbij het centrum van Hattem. Naast De Bongerd is ook de Gelderse Dijk aangewezen als woonzorgzone. Voor de Gelderse Dijk is de gemeente Hattem verantwoordelijk.

Ouderenhuisvesting opnieuw uitgevonden
Door nieuwe wetgeving is de zware zorg aan verandering onderhevig. Ouderen blijven langer thuis wonen. Een prachtige kans om de ouderenhuisvesting opnieuw uit te vinden: een nieuwe vorm van wonen die waarde heeft voor de buurt en die klaar is voor de toekomst. De Bongerd als levendige plek waar je kunt wonen en naar behoefte zorg en verpleging kunt ontvangen, en waar je niet meer hoeft te verhuizen.

De Bongerd verandert mee
De Bongerd staat aan de vooravond van een dergelijke verandering. De Bongerd blijft uiteraard het huis waar het goed wonen is en waar uitstekende zorg wordt verleend. Daarnaast wordt De Bongerd nog meer dan nu een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op een fijne manier oud kunnen worden. Samen met betrokkenen kijken Hanzeheerd en Habion welke voorzieningen daarvoor nodig zijn. Is er behoefte aan een atelier? Een werkplaats? Of zien bewoners liever een kinderboerderij of een moestuin?

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in