Gesprekken tussen HattemCentraal en ChristenUnie gestrand

De gesprekken tussen HattemCentraal en ChristenUnie hebben niet geleid tot verdere coalitiebesprekingen.

Na de eerste ronde van gesprekken met alle partijen kwam informateur Gert Jan van Noort met het advies om een coalitie te vormen van HattemCentraal, PVDA/GL en CDA. De PVDA/GL heeft ondanks een eerdere toezegging toch afgezien van een gesprek tussen deze drie beoogde coalitiepartners. In hun ogen moest HattemCentraal eerst met ChristenUnie in gesprek.

Informateur Gert Jan van Noort heeft hierop het advies gegeven om de mogelijkheden te onderzoeken voor het vormen van een coalitie tussen HattemCentraal en ChristenUnie. Tijdens het gesprek afgelopen zaterdag werd duidelijk dat ChristenUnie alleen verder wilde als PVDA/GL ook onderdeel uitmaakt van een te vormen coalitie. Deze eis van de ChristenUnie liet het gesprek stranden.

Machtsblok
Volgens HattemCentraal deed deze eis geen recht aan de wens van de raad zoals door meerdere partijen geuit tijdens de raadsvergadering van 11 april jl. Hierin werd gesproken over een evenwichtige balans tussen coalitie en oppositie. Een machtsblok van 11 van de 15 raadszetels draagt niet bij aan de gewenste nieuwe bestuurscultuur. Bovendien vormt de combinatie HattemCentraal met alleen ChristenUnie met 8 zetels al een meerderheid in de raad.

Verantwoordelijkheid nemen
HattemCentraal vindt het teleurstellend dat beide adviezen van de informateur niet tot formatie gesprekken hebben geleid. “Bijna twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn we nog niet gekomen tot het bespreken van de inhoud. We hopen dat alle partijen hun politieke verantwoordelijkheid nemen in het verdere proces”, aldus Gina Guldenaar.

‘Jammer’
De ChristenUnie had graag de mogelijkheid aangegrepen om met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de Hattemse samenleving te werken aan de toekomst van Hattem. Voor HattemCentraal is het blijkbaar geen optie om ook met de PvdA op te trekken. Arend Palland is fractievoorzitter van de ChristenUnie. Hij laat weten het jammer te vinden dat HattemCentraal de gesprekken afbreekt. Arend Palland: “De ChristenUnie staat voor een lokale politiek met visie. Bovendien vinden we het belangrijk voor Hattem dat er stabiliteit ontstaat. Onze droom was een raadsbrede coalitie. Dat bleek geen haalbare kaart.”

Verbaasd
De door HattemCentraal aangezochte Informateur Gert Jan van Noort stelde in een eerder stadium gesprekken voor tussen HattemCentraal, PvdA en CDA. Tijdens de raadsvergadering waarin dat besproken werd gaven verschillende fracties aan verrast te zijn door deze uitkomst, omdat deze niet in lijn is met de verkiezingsuitslag. De ChristenUnie toonde zich verbaasd dat zij niet voor verdere gesprekken werd uitgenodigd.

Brug te ver
Van Noort stelde daarop voor om HattemCentraal  en de ChristenUnie met elkaar te laten bespreken welke verschillen van inzicht er leven en of deze zijn te overbruggen. Arend Palland over dat gesprek: ”We hielden er in eerste instantie een positief gevoel aan over. Helaas blijkt een coalitie van drie of meer partijen een brug te ver voor HattemCentraal. Het verbaast ons wel dat HattemCentraal niet met de PvdA in zee wil. Tijdens de eerdergenoemde raadsvergadering maakte HC daar geen bezwaren tegen.”

Welkom
Palland sluit af: “We kijken met belangstelling uit naar de conclusie van de informateur na deze stap van HattemCentraal. Laat het duidelijk zijn: de ChristenUnie is bereid om zijn verantwoordelijkheid te nemen als één na grootste partij. Wie met ons wil zoeken naar stabiliteit, visie en een mooie toekomst voor Hattem is welkom. Dit proces heeft al veel te lang geduurd.”

1 REACTIE

  1. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat er nog steeds niets is ontstaan. HC moet oppassen geen misbruik van haar positie te maken door de gesprekken op deze wijze af te ronden. Eerst wel PVDA/Gr.Links en CDA maar geen CU, sowieso al een vreemde stellingname. Nu wel, misschien CU en CDA maar blijkbaar persé geen PVDA/Gr.Li. Misschien kan HC de VVD nog vragen?

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in