Hospice Hattem zoekt vrijwilligers om gasten een thuis-huis te bieden

Bij het Hospice Hattem komen veel verzoeken binnen voor verblijf in dit bijna thuis huis. Alleen met voldoende vrijwilligers is het mogelijk gasten een warm thuis te bieden in de laatste fase van hun leven als dat thuis niet mogelijk of wenselijk is.

“De afgelopen periode zijn veel vrijwilligers gestopt met hun inzet voor ons hospice,” vertelt Gea Heideveld, bestuurslid van het hospice. “De opzeggingen hadden verschillende redenen. Soms vanwege corona, of privé redenen, maar ook omdat men het hospice te klein vond. Voor die laatste reden hebben wij nu een oplossing.”

Tweede appartement
“Het Hospice Hattem krijgt de beschikking over een tweede appartement,” vervolgt Gea. “Veel appartementen staan nu leeg vanwege de voorgenomen sloop en geplande herbouw. Verhuurder Habion heeft ons nu een tweede appartement aangeboden dat wij in ieder geval kunnen gebruiken tot september 2022. Daardoor is er meer ruimte en kan zo nodig een beetje afstand worden genomen.”

Thuis-huis voor iedereen
Hospice Hattem biedt een thuis-huis voor iedereen in de laatste levensfase ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond of geaardheid. “Een arts bepaalt of een gast in ons hospice kan verblijven. De medische verzorging is in handen van de arts en medewerkers van thuiszorg. De gast heeft de regie.”

Gastheer / -vrouw
Hospice Hattem zoekt dringend aanvulling voor het team van vrijwilligers. Alleen dan kunnen gasten in het hospice verblijven. Iemand die wil helpen als vrijwilliger kan zich op verschillende manieren inzetten. Dat kan als gastvrouw / -heer. Je bent dan minimaal 18 jaar en een specifieke opleiding is niet nodig maar wel een warm hart voor de gast. Tot je werkzaamheden behoren ontvangst van bezoek en het bieden van een luisterend oor. Je verricht geen medische handelingen, maar kan bijvoorbeeld wel aan bed helpen door het kussen van de gast of te schudden of te helpen met eten en drinken. Je draait dan in een dienstrooster waarbij je zelf aangeeft wanneer je beschikbaar bent. Een dienst duurt 4 uur en de indelingstijden liggen tussen 07.00 uur en 23.00 uur. Gedurende de nacht verrichten betaalde krachten de zorg.

Training en aanmelden
Een nieuwe vrijwilliger wordt niet zomaar ingezet. Je krijgt een training waarin aandacht is voor diverse onderwerpen zoals communicatie, observatie en rouwverwerking.
Wil jij het mogelijk maken dat gasten weer kunnen verblijven in het hospice? Ga dan naar de website van het hospice. Daar vind je een aanmeldingsformulier. Ook staat op de website een telefoonnummer voor meer informatie.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in