Bewoners de Waag ontevreden over procedure bouwplan

Op Funda staan drie nieuw te bouwen woningen te koop aan de Waag in Hattem. Voordat de vergunning hiervoor is verleend, is er een lange procedure gevoerd tot aan de Raad van State aan toe. De omwonenden die deze gerechtelijke procedure hadden aangespannen, hebben de zaak verloren. In een notitie aan de gemeente blikken zij terug op de procedure rond het verlenen van de vergunning. Hoewel de vergunningsprocedure speelde tijdens de vorige college-periode, hopen de omwonenden dat de gemeente hier haar voordeel mee doet.

Emoties
De omwonenden ervaren emoties als verbazing, gelatenheid, woede en ergernis. Deze emoties hebben betrekking op de rol van de gemeente in het besluitvormingsproces. In de notitie schrijven de omwonenden dat zij hopen dat de gemeente er “met het oog op toekomstige beslissingen – uw voordeel mee doen als u weet hoe burgers uw besluitvormingsprocedures ervaren.”

De kritiek die men uit is niet mals en is onderverdeeld in vier punten.

  1. Schrijvers trekken de conclusie dat het welstandsadvies in de gemeente Hattem te leidend is en dat hieraan niet getwijfeld mag worden. De omwonenden hebben een second opinion gevraagd waarvan het resultaat was dat men tot een tegenovergesteld advies kwam, maar dat leidde niet tot een herziening.
  2. De schrijvers uiten nogal wat kritiek over de wethouder. Zo zou hij onvoldoende empathisch reageren en zich teveel richten op het formele proces in plaats van de inhoud.
  3. Het overgrote deel van de gemeenteraad zou zich laten leiden door het standpunt van de welstandscommissie waarover de raad van mening zou zijn dat hier geen politieke discussie over hoort plaats te vinden, aldus de schrijvers.
  4. Naar mening van de schrijvers is er gevaar voor een groeiende kloof tussen overheid en burgers. Deze kloof tussen openbaar bestuur en burgers moet gedicht worden en de overheid heeft hier een zorgplicht. De omwonenden schrijven: “We hebben niets gemerkt van een ‘behulpzame overheid’ die zorgvuldig omgaat met oprechte en onderbouwde bezwaren van betrokken burgers, integendeel.”

Participatie kan beter
Huidig wethouder Auke Schipper vindt het heel vervelend hoe de bewoners het proces, dat tijdens de vorige collegeperiode speelde, hebben ervaren.
Hij vindt dat er wat betreft participatie verbeteringen mogelijk zijn. ‘Ik ben nu bezig met een plan waarin afspraken komen te staan hoe de participatie door initiatiefnemers beter geregeld wordt,’ vertelt Schipper. ‘De gemeente moet meer de regie nemen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat initiatiefnemers van bouwplannen meer in overleg gaan met omwonenden. Aanleiding hiervoor is de bespreking van de nieuwbouw aan de Hilsdijk in de gemeenteraad, maar het past ook erg goed in het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet. Ik heb daarop toegezegd een procedure te schrijven waarin staat dat initiatiefnemers in ieder geval een bewonersavond moeten organiseren én de inbreng van de omwonenden moet uit het plan blijken. De uitkomst van een participatieproces is een onderdeel van een zorgvuldige belangenafweging van het plan.’

Het schrijven van de omwonenden staat ter bespreking op de agenda van de Commissie Algemene en Ruimtelijk Zaken van maandag 2 november. De vergadering is live te volgen op RTV Hattem via radio, tv en webstream en begint om 20.00 uur.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in