Vijf PvdA afdelingen van de Noord Veluwe slaan handen ineen

Afgelopen maandag tekenden vertegenwoordigers van vijf Noord Veluwse afdelingen van de Partij van de Arbeid een samenwerkingsovereenkomst. De Covid-maatregelen maakten het lastig om gezamenlijk te vergaderen om ideeën uit werken. En deze ideeën moesten dan ook nog instemming verkrijgen van de algemene ledenvergadering van iedere plaats. Daardoor ontstond in toenemende mate de behoefte om de plaatselijke afdelingen (Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek) te versterken in een bovenlokaal samenwerkingsverband.

De afstemmingsgesprekken hebben plaatsgevonden via afstandsvergaderingen. “Niet eenvoudig,” aldus Erik Schakelaar (afdeling Elburg), “om op deze manier een organisatievorm te ontwerpen en te voorzien van een handzaam reglement.”
Joop van Nuijs (afdeling Epe) vult aan dat “alleen door heldere samenwerkingsregels een bovenlokale organisatie goed kan functioneren. Er is gezocht naar een manier van samenwerken die body heeft en daardoor verder gaat dan de lopende informele contacten tussen de afdelingen.”

Siebren Buist (afdeling Heerde) toonde zich verheugd dat ondanks het lagere tempo er nu concrete stappen zijn gezet tot de oprichting van de federatie PvdA Noord Veluwe.
Tonny Bijsterbosch (afdeling Hattem) vult aan dat “de kracht van de federatie is dat het een bondgenootschap van samenwerkende PvdA-afdelingen is die elk hun eigen zelfstandigheid behouden en tegelijk praktische samenwerking en ondersteuning biedt.”
Bert-Jan Dokter tenslotte: “Het is voor afdelingen heel prettig om gebruik te kunnen maken van bestuursleden uit een andere plaats om een zelfstandige afdeling in stand te kunnen houden. Het in stand houden van een lokale afdeling is essentieel om het contact met de kiezer te houden.”

Het bestuur van de federatie PvdA Noord Veluwe wordt gevormd door een vertegenwoordiger van de vijf aangesloten afdelingen, te weten Erik Schakelaar (Elburg), Joop van Nuijs (Epe), Tonny Bijsterbosch (Hattem), Siebren Buist (Heerde) en Marijke Stouwdam – Zoombelt (Oldebroek). Erik Schakelaar is gekozen als voorzitter en Peter Mast uit Heerde als secretaris.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in