De Bongerd: van woonzorgcentrum naar hart van de wijk

Er staat iets moois te gebeuren met de locatie van woonzorgcentrum De Bongerd in Hattem. Zorgorganisatie Hanzeheerd en ouderenhuisvester Habion slaan de handen ineen om locatie De Bongerd klaar te maken voor de toekomst. Bij voorkeur met zoveel mogelijk betrokkenen. Daarom nodigen deze organisaties de bewoners, de buurt, medewerkers, vrijwilligers, organisaties en ieder die een bijdrage wil leveren uit om mee te denken over hoe De Bongerd nog méér het kloppende hart van de wijk kan worden en zó een bijdrage kan leveren aan een bloeiende woonzorgzone dichtbij het centrum van Hattem. Op dinsdag 14 mei is de aftrap van dit traject met een Inspiratiebijeenkomst.

Ouderenhuisvesting opnieuw uitgevonden
Overal in Nederland is het verzorgingshuis-oude-stijl aan verandering onderhevig. Dat heeft onder andere te maken met nieuwe wetgeving. De Bongerd is door gewijzigde wetgeving veranderd van verzorgingshuis in verpleeghuis. Ouderen blijven langer thuis wonen en de eisen en wensen van ouderen veranderen mee. Een prachtige kans om de ouderenhuisvesting opnieuw uit te vinden: een nieuwe vorm van wonen die waarde heeft voor de buurt en die klaar is voor de toekomst. De Bongerd als levendige plek waar je kunt wonen, zorg en verpleging kan ontvangen.

De Bongerd verandert mee
De Bongerd staat aan de vooravond van een dergelijke verandering. De Bongerd blijft uiteraard het huis waar het goed wonen is en waar uitstekende zorg wordt verleend. Daarnaast wordt De Bongerd nog meer dan nu een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en op een fijne manier oud kunnen worden. De bewoners en buurt bepalen welke voorzieningen ze daarvoor nodig hebben. Is er behoefte aan een atelier? Een werkplaats? Of zien bewoners liever een kinderboerderij, moestuin, een fitnessruimte of een bioscoop? Dat alles komt aan de orde tijdens de inspiratiedag.

Hoe wilt u oud worden?
De inspiratiebijeenkomst gaat over de vragen: Hoe wilt u oud worden in Hattem in het algemeen en de locatie van De Bongerd in het bijzonder en wat betekent dit voor de toekomstige invulling van De Bongerd?

Inspiratiebijeenkomst
Iedereen kan op dinsdag 14 mei aansluiten bij één van de twee bijeenkomsten in De Bongerd, aan De Bongerd 32 in Hattem:

  • 16.00 – 18.00 uur: Bijeenkomst 1 (inloop vanaf 15.30 uur)
  • 19.00 – 21.00 uur: Bijeenkomst 2 (inloop vanaf 18.30 uur).

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in