D66 pleit voor transparant informatieproces

Informateur Gert Jan van Noort is begonnen met het informatieproces waarin hij eerst met burgemeester Sanderse heeft gesproken. Gisteren sprak hij met afgevaardigden van ChristenUnie, CDA, VVD, D66 en HattemCentraal en vandaag met PvdA/GroenLinks.
Voorafgaand aan deze gesprekken heeft de informateur een drietal vragen gedeeld waarover hij in het informatieproces wil praten.

1. Combinaties voor solide coalitie
D66 heeft de informateur meegeven dat HattemCentraal thuishoort in de nieuwe coalitie. HattemCentraal heeft duidelijk de verkiezingen gewonnen met een aantal nogal afwijkende standpunten, die blijkbaar zijn aangeslagen bij onze inwoners. Zij moeten dan ook de kans krijgen om dit waar te maken, aldus D66.
D66 ziet PvdA/GroenLinks als twee partij die mee zou moeten doen om een coalitie vormen, omdat deze partij min-of-meer stabiel is gebleven qua aantal stemmen en hier-en-daar overeenkomsten heeft met de standpunten van HattemCentraal. Voor de eigen partij past bescheidenheid vindt D66, aangezien zij de grootste verliezer is van alle partijen.

2.A Belangrijke thema’s voor de komende jaren
D66 vindt dat er duidelijkheid moet komen op een aantal punten tijdens de coalitie- onderhandelingen. Cijfermatig kan het huidige college ook door, maar D66 adviseert om dit niet te doen. Hoewel de ChristenUnie en de PvdA/GroenLinks niet hebben verloren, is het wenselijk dat de grootste partij onderdeel is van een nieuwe coalitie.  De punten waarop HattemCentraal manifest campagne heeft gevoerd en waarop ze zijn gehonoreerd door de kiezers moeten op korte termijn duidelijk worden. Tijdens de verkiezingscampagne heeft Hattem Centraal met name thema’s aangestipt waar de ChristenUnie wethouder verantwoordelijk voor was. Voorbeelden hiervan zijn de aanpassing verkeerssituatie en inrichting Hessenweg en het bestemmingsplan van de Woonzorgzone.

2.B Controversiële thema’s
D66 markeert dan ook de volgende onderwerpen als controversieel en deze moeten dus niet meer worden behandeld door het oude college:

  • vaststellen CHW Bestemmingsplan Buitengebied.
  • plan van aanpak Omgevingsplan en delegatie bevoegdheden.
  • alle zaken m.b.t. uitvoeren Omgevingsvisie en invoeren Omgevingswet.
  • verklaring van geen bezwaar WZZ de Bongerd.

3. Essentie voor stabiel en herkenbaar college
Welke rol D66 Hattem ook zal krijgen de komende 4 jaar en welke coalitie er ook aan zal treden, D66 zal net zo constructief en kritisch zijn als dat de Hattemer van deze partij gewend is.

D66 heeft aangegeven openlijk te willen communiceren over hun inbreng en het verloop van het informatieproces. Zij stellen dan ook voor de gespreksverslagen openbaar te maken.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in