‘Een beter bereikbare, gastvrije en veilige binnenstad van Hattem’

De gemeente Hattem zet in op een beter bereikbare, gastvrije en veilige binnenstad. Daarom stelt het college van Burgemeester en wethouders een aantal maatregelen voor.

  • Aan de Kerkhofstraat worden extra parkeerplaatsen aangelegd. Door nieuwe borden kunnen bezoekers van de binnenstad de bestaande parkeerplaatsen voor langparkeerders beter vinden. In de blauwe zone is het voor langparkeerders minder aantrekkelijk door extra handhaving.
  • De Markt is in de zomerperiode ’s middags afgesloten voor autoverkeer. Zo is de binnenstad veiliger en aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers. Dit voorstel is tot stand gekomen met input van diverse belanghebbenden in de binnenstad.

Uniek decor
Wethouder Auke Schipper: `Wij zijn trots op onze mooie Hanzestad met haar unieke decor van karakteristieke monumentale panden. Bezoekers voelen zich welkom in de aantrekkelijke binnenstad en continue autoverkeer in de stad past hier niet bij.’

Meepraten?
Het college vraagt de raad om advies op dit voorstel voordat zij een definitief besluit neemt. Op 15 april bespreekt de gemeenteraad het plan in een openbare commissie-vergadering. Iedereen die wil meepraten over de voorgenomen afsluiting van de Markt is daarbij van harte welkom. De oogst van deze avond neemt het college mee in het definitieve voorstel.

Verkeersbesluit
In 2016 heeft het college met een verkeersbesluit besloten dat de Markt in de periode 1 mei tot 1 oktober op maandag tot en met zaterdag tussen 12.00 en 17.00 uur wordt afgesloten voor motorvoertuigen. In 2017 en 2018 is op verzoek van de winkeliersvereniging HAVO een pilot gehouden. De pilot richtte zich op de vraag hoe de binnenstad beter bereikbaar kon worden. De pilot is begeleid door een werkgroep van belanghebbenden in de binnenstad en heeft belangrijke inzichten opgeleverd om de bereikbaarheid van de binnenstad te verbeteren.

Historische binnenstad
Samen met Hattemers werkt de gemeente aan een aantrekkelijke en voor iedereen toegankelijke openbare ruimte van de historische binnenstad. Er worden maatregelen getroffen om wateroverlast te voorkomen, de verlichting energiezuinig te maken en de binnenstad groener te maken. Ook het autoluw maken van de binnenstad is hier onderdeel van.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in