Tag: Geldersedijk

Geldersedijk – buiten de bebouwde kom Hattem – afgesloten

Op dit moment vinden asfalteringswerkzaamheden plaats aan de Geldersedijk. De toplaag wordt van het asfalt geschraapt waarna een nieuwe laag wordt aangebracht. Vanwege deze werkzaamheden...

Ontwerpatelier presenteert eerste modellen inrichting woonzorgzone

Het ontwerpatelier presenteerde vanavond 6 modellen voor de mogelijke inrichting van de woonzorgzone aan De Geldersedijk. De 6 modellen zijn eerste schetsontwerpen met varianten waar...

Verkeershinder Geldersedijk Hattem

Van 8 juli tot en met 12 juli vinden er wegwerkzaamheden plaats aan de Geldersedijk. De werkzaamheden starten maandag 8 juli en zijn uiterlijk...

Rotonde Geldersedijk wordt fietsveiliger

Wethouder Schipper zal een plan aan de Gemeenteraad voorleggen voor een ‘doorfietsroute’ Geldersedijk. De huidige rotonde op de Geldersedijk / Burg. Bijleveldsingel is niet verkeersveilig...