Andreascantorij zingt Bach

Lessons and carols

Zondag 21 april brengt de Andreascantorij onder leiding van dirigent Herman Weelink de cantate Aus der Tiefen (BWV 131) van J.S. Bach ten gehore. Solisten bij deze uitvoering zijn Gijsbert Westland (tenor) en Harmen Severiens (bas).
De uitvoering van de cantate is onderdeel van een eredienst in de Grote of Andreaskerk in Hattem.De voorganger is predikant Wim Hortensius en Gerrit Hoving bespeelt het orgel. De cantatedienst begint om 16.00 uur en de toegang is vrij.

Hans Havinga stelt de dirigent en de dominee enkele vragen. Lees verder…

Aus der Tiefen is één van de eerste cantates die Bach heeft geschreven. Het is gebaseerd op de tekst van Psalm 130. Bijzonder in deze cantate is dat de rol van het koor groter is dan in latere gelijksoortige werken van Bach.

In Bach’s tijd elke zondag een cantate 
Een cantate is een kort muziekstuk geschreven bij een specifiek bijbelgedeelte. Het is ervoor gemaakt om tijdens een kerkdienst gezongen te worden. De lezingen, overdenking, gebeden en overige liederen passen bij het muziekstuk, zodat de dienst één mooi geheel wordt.
In de tijd van Johann Sebastiaan Bach klonk elke zondag in de dienst een cantate. Hij heeft er dan ook veel gecomponeerd. De Duitse componist was namelijk van mening dat er wel wat te kiezen moest zijn iedere zondag. In totaal zijn ongeveer 200 cantates van Bach bewaard gebleven.

Welkom
De Andreascantorij, het orkest en de solisten hebben veel energie gestoken in de voorbereiding van deze uitvoering. Wie het resultaat wil horen is zondag 21 april om 16.00 uur van harte welkom in de Hattemse Andreaskerk.

 

 

Datum evenement: 21-04-2024