Groot overleg over lekkage ijsbaan

De vloer van de nieuw aangelegde ijsbaan is lek en dat moet hersteld worden. Hierover vindt inmiddels geruime tijd overleg plaats tussen de gemeente, de ijsvereniging Hattem, de aannemer en externe adviseurs.

Onderzoeken gedaan
Begin september vindt groot overleg plaats waarbij alle betrokken partijen aanwezig zullen zijn. Door een extern bureau is in opdracht van de gemeente opnieuw onderzoek uitgevoerd en de resultaten van dit rapport liggen dan op tafel. De ijsvereniging heeft zelf ook onderzoek gedaan. Alle deze uitkomsten, die niet altijd overeenkomen, zijn punt van discussie tijdens de bespreking.

Doel van het overleg is duidelijk te krijgen wat de oorzaak van de lekkage is, wie verantwoordelijk is, wat gedaan moet worden om de lekkage te verhelpen, wat dit kost en wie betaalt.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in