Hattemers zijn goed in oud papier inzamelen

Volgens het CBS zamelden Nederlandse gemeenten in 2019 gemiddeld 493 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in. Van het opgehaalde afval werd 60 procent gescheiden ingezameld, in 2010 was dit nog 50 procent. Ook in de gemeente Hattem wordt het afval gescheiden ingezameld.

168,5 kilo gft per Hattemer
In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald, met name meer groente-, fruit- en tuinafval (gft), en grof tuinafval. In 2019 zamelden gemeenten gemiddeld 90 kilogram gft-afval per inwoner in. In 2010 was dit nog 76 kilogram per inwoner. In niet-stedelijke gemeenten werd in 2019 gemiddeld 149 kilogram gft-afval per inwoner ingezameld, in zeer sterk stedelijke gemeenten was dit 29 kilogram. Per inwoner van de gemeente Hattem werd in 2019 168,5 kilo gft ingezameld. Daarmee zit Hattem boven het Nederlands gemiddelde. In sterk stedelijke gemeenten wordt gft-afval vaak niet apart ingezameld, of slechts in een beperkt aantal wijken en daardoor is het aantal kilogram gft in dergelijke gebieden veel lager dan het gemiddelde.

Oud papier
Hattemers zijn ook sterk in het ophalen van oud papier. Per Nederlander werd gemiddeld 49 kilogram oud papier opgehaald, 15 kilogram minder dan in 2010. Deze afname is onder meer het gevolg van de digitalisering: er wordt steeds minder papier gebruikt. Maar is Hattem dit gemiddelde beduidend hoger, van in 2019 werd maar liefst 71,9 kilo oud papier per inwoner ingezameld.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in