Gemeenteraad neemt motie over oud papier aan

Tijdens de raadsvergadering van 14 november jl. diende fractievoorzitter Teun Juk van het CDA Hattem mede namens PvdA/GroenLinks, VVD en HattemCentraal een motie in om de continuïteit van de inzameling van oud papier door de Stichting Oud Papier Hattem te waarborgen. In deze stichting werken drie verenigingen samen, namelijk tafeltennisvereniging Smash, fanfarekorps Ons Genoegen en het Hattems Mannenkoor. De indieners van de motie willen dat het college met de Stichting Oud Papier in overleg treedt en met een voorstel komt om de inzameling in stand te houden.
Teun Juk: “De gevolgen van de energiecrisis en de inflatie zijn op tal van terreinen merkbaar.

kosten
Stichting Oud Papier Hattem merkt dit in een waardedaling van oud papier en een stijging van de containerhuur.  Op dit moment speelt de stichting quitte, maar er is een risico dat het niet meer loont de huidige inzameling in stand te houden. Daarom willen wij een vangnetregeling”. Daarbij kan worden gedacht aan een tegemoetkoming in de kosten van de containerhuur en een garantieprijs voor oud-papier en karton. De vier partijen CDA Hattem, PvdA/GroenLinks, VVD en HattemCentraal willen het college graag de ruimte bieden om te kijken welke oplossing het beste is om te voorkomen dat de verengingen noodgedwongen moeten stoppen.

Waardering
De indieners van deze motie vinden het duurzaam inzamelen van oud-papier en karton belangrijk. Oud-papier en karton is geen afval, maar een grondstof. Veel Hattemers maken gebruik maken van de mogelijkheid oud-papier en vooral karton naar deze containers te brengen. Daarbij is er veel waardering voor de inzet van de vrijwilligers die de containerplaats netjes houden. Teun Juk deed de oproep: “Breng alleen papier. Voor troep en restafval moet u echt naar de ROVA! Daarvoor moet u wel naar Zwolle, want we hebben (nog) geen eigen brengstation in Hattem. Zeer binnenkort komen we daar nader over te spreken!”

Wethouder Koen Kastelein ontraadde de motie. Na een boeiende discussie werd de motie aangenomen met steun van de vier indieners, de fractie Borst en de ChristenUnie. Alleen D66 stemde tegen.

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in