Kop van de Veluwe: ‘Participeer actief in de Regio Zwolle’

De provinciale verkenners voor de Kop van de Veluwe hebben donderdag hun rapport uitgebracht onder de titel: ‘Samen voor de Kop van de Veluwe – een pleidooi voor actie’.

In dit rapport staan de volgende twee adviezen die een gezamenlijke actie vragen van de betrokken gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek en de provincie:

  • Participeer actief in de Regio Zwolle
  • Maak werk van niet-vrijblijvende samenwerking in de bedrijfsvoering.

Onderzoek
De afgelopen maanden spraken prof. dr. Michiel Herweijer en Mr. Ella Schadd-de Boer met gemeenteraden, colleges en Statenleden. Namens de provincie onderzochten zij hoe de samenwerking op de Noord-Veluwe verder verbeterd kan worden, zodat grote vraagstukken en problemen effectief aangepakt kunnen worden. Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek deden mee aan dit onderzoek, de gemeente Epe weigerde mee te werken.

Zelfstandig blijven
Vooraf gaven veel bewoners van de Kop van de Veluwe aan bang te zijn dat de verkenners zouden adviseren om gemeenten samen te voegen. Dat advies is echter niet terug te vinden in het rapport. Bijna alle gemeenten wilden zelfstandig blijven, valt op te maken uit de tekst: ‘Alleen in de gemeente Oldebroek werd een iets andere mindset aangetroffen. Maar ook daar leeft het besef dat een bestuurlijke fusie alleen kans van slagen heeft wanneer de gemeenteraad van de buurgemeente ook zo ver is. Dat is op dit moment (en binnen afzienbare tijd) niet te verwachten.’ De verkenners geven daarom aan dat zelfstandigheid het uitgangspunt is.

“Noord-Veluwse gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek moeten meer samenwerken, niet fuseren”

Meer samenwerken
De verkenners dringen bij de vijf gemeenten aan om door te pakken bij samenwerking. Zij geven de gemeenten de opdracht in het eerste halfjaar van 2020 een principekeuze te maken voor niet-vrijblijvende samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering in de Kop van de Veluwe en om vervolgens de samenwerkingsinitiatieven in deze lijn te herijken. De provincie dient in dit onderwerp een faciliterende rol op zich te nemen, gericht op het wegnemen van (financiële) belemmeringen om de samenwerking tot een succes te maken.

Focus op Regio Zwolle
Ook zien de verkenners de opgave voor de gemeenten en de provincie om gezamenlijk voor de zomer van 2020 een regionale investeringsstrategie tot te zetten in lijn met de agenda van de Regio Zwolle. Volgens de verkenners moeten de gemeenten de focus voor de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs/onderzoek volledig bij de Regio Zwolle leggen. “Bed de bestaande samenwerking in het kader van de Diamant van Midden-Nederland binnen de regio Zwolle in. Zorg voor een goede borging van waardevolle partners, relaties en initiatieven vanuit de Diamant van Midden-Nederland in het verband van de Regio Zwolle.” In dit kader adviseren de verkenners de gemeenten Elburg en Nunspeet de mogelijkheid te verkennen om over te stappen naar de arbeidsregio IJssel-Vecht. De provincie heeft volgens de verkenners een belangrijke rol als partner voor de regio.

Bekendheid
Tenslotte moeten de gemeenten ervoor zorgen dat zij meer bekendheid genereren van de Kop van de Veluwe in het provinciehuis door Statenleden, leden van GS en ambtenaren actief uit te nodigen in het gebied. Een voorbeeld hiervan is het recente bezoek van Statenleden aan ’t Algemene Veen in Hattem.

Het advies van deze verkenners is aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van de 5 gemeenten en ter kennisname aan de gemeenten er omheen. Ook de regio’s Zwolle en Cleantech hebben het advies gekregen.

Lees hier het rapport:
Bijlage_Advies_Samen_voor_de_Kop_van_de_Veluwe,_een_pleidooi_voor_actie_advies_verkenners_januari_2020

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in