Burgemeesters Hattem, Heerde en Oldebroek: “Begin niet aan vliegveld Lelystad”

De burgemeesters van Hattem, Heerde en Oldebroek hebben een opiniestuk over Lelystad Airport geschreven dat op 28 januari is geplaatst in het Nederlands Dagblad.

Vanwege het stikstofbeleid moeten we op de snelweg maximaal 100 km/uur gaan rijden. En dan zou de regering tegelijk groen licht geven voor een nieuw vliegveld?

Tijd om te kiezen
“Niet alles kan”. De titel van een rapport waarin de commissie Remkes aangeeft dat het tijd is om keuzes te maken. De problematiek rond de uitstoot en neerslag van stikstof kan niet meer opgelost worden met het nemen van enkele simpele maatregelen. Niet meer door allemaal een beetje minder voor je rekening te nemen. Het vergt een andere manier van denken over het gebruik van de ruimte, produceren en consumeren in Nederland en de invloed die wij als mensen hebben op onze omgeving.

Nu gaat de discussie er over of we het erg vinden dat we maximaal 100 mogen rijden op de snelweg. Dat is slechts een eerste keuze die gemaakt is om weer woningen te kunnen bouwen. Het is ook een keuze om de kwaliteit van de omgeving waarin wij leven serieus te nemen. Het is een keuze om onze menselijke wensen en behoeften af te zetten tegenover de draagkracht van de natuur. Daarin moet een balans gevonden worden. Voor ons zelf, zodat wij een gezond leven kunnen leiden, maar zeker ook voor onze kinderen, zodat zij dat later ook nog kunnen. Het is belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen en nu de juiste keuzes te maken.

De commissie Remkes heeft nu zijn tweede rapport gepresenteerd over de uitstoot van stikstof door de luchtvaart. Hierin stelt de commissie dat groei van de luchtvaart alleen mogelijk is als ook de luchtvaartsector de uitstoot van stikstof vermindert. Ook is te lezen dat veel van de uitstoot van stikstof op dit moment niet aan de luchtvaart wordt toegerekend en dat er nog veel onbekend is. In onze gemeenten is de discussie over Lelystad Airport heel actueel. Een luchthaven die vakantievluchten moet overnemen van Schiphol.

Een luchthaven die voor veel inwoners van ons land en voor onze leefomgeving niet zonder gevolgen is. Lawaai en uitstoot van uitlaatgassen door vliegtuigen zijn de direct merkbare gevolgen. De vraag is wat belangrijker is: een goed woon- en leefklimaat voor mens, dier en plant of het belang om met het vliegtuig op vakantie te kunnen. Onze gemeentebesturen hebben in de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat een dergelijke inbreuk op de leefomgeving van onze inwoners voor ons niet acceptabel is. We kunne het ook niet uitleggen aan onze inwoners, zeker niet nu blijkt dat er nog veel onduidelijk is.

Wij vragen ons af waarom de minister door wil gaan met de opening van een vliegveld, terwijl er tegelijkertijd drastische maatregelen worden genomen als de maximumsnelheid van 100 km/u op de snelwegen om de uitstoot van stikstof te verminderen. Daarnaast is er nog steeds grote onduidelijkheid of wij voldoende woningen kunnen bouwen, of onze boeren kunnen blijven boeren en of we voldoende werkgelegenheid in stand kunnen houden voor onze inwoners. Laten we zorgen dat onze prioriteiten helder zijn en kiezen voor het welzijn van onze gemeenschap in goed woon- en leefklimaat. Wij roepen daarom de minister op om de opening van Lelystad Airport te heroverwegen.

Toon van Asseldonk, burgemeester van Hattem
Jacqueline Koops – Scheele, burgemeester van Heerde
Tanja Haseloop – Amsing, burgemeester van Oldebroek

Bron: heerde.nl /oldebroek.nl

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in