Hattem tegen opkoop stikstofrechten

De gemeenten Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Oldebroek en Voorst trekken samen op in overleg met het Rijk over het onderwerp Lelystad Airport.
In een brief aan het kabinet, namens de zes gemeenten ondertekend door burgemeester van Heerde Jan Willem Wiggers, uiten zij hun bezorgdheid over de acties van Schiphol Group.

Uitkoop
In recente berichtgeving kwam naar buiten dat Schiphol Group boeren op de Veluwe heeft uitgekocht om extra stikstofruimte te creëren voor zowel luchthaven Schiphol als Lelystad Airport. Als reactie daarop trekken de zes Noord-Veluwse gemeentes nu samen op om de stikstofrechten weer op de plek te krijgen waar ze wat hen betreft thuis horen. Zo leest het slot van de brief: ‘Wij ondersteunen dan ook van harte de oproep van de Tweede Kamer om de handel in stikstofrechten te reguleren en de overheid het recht van eerste koop toe te bedelen. Daarnaast roepen wij u als kabinet op om als aandeelhouder van de Schiphol Group het bedrijf te bewegen de verworven stikstofrechten terug te geven aan de overheid. Zodat deze voor de meest urgente opgaven ingezet kunnen worden.’

Brede kritiek
Niet alleen de samenwerkende zes gemeenten verbazen zich enorm over de pogingen van de Schiphol Group om aan voldoende stikstofruimte te komen. Ook vanuit de Provinciale Staten van Gelderland en vanuit andere overheden komen zeer kritische geluiden. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin zij het kabinet oproept deze ontwikkeling onmogelijk te maken. Ook is niet alleen de stikstofproblematiek reden voor discussie over vliegtuigen boven de Veluwe. Actiegroep Red de Veluwe protesteerde een aantal weken geleden nog over mogelijk geluidsoverlast door laagvliegende vliegtuigen, iets waar ook de zes gemeenten zich zorgen over maken. Burgemeester Wiggers: ‘Zorg ervoor dat bij de herindeling van het luchtruim de routes zijn opgeheven waarin laag over onze steden, dorpen, platteland en recreatiegebieden wordt gevlogen. Wij verwachten dat het kabinet een goed besluit neemt waarbij alle omstandigheden zijn meegenomen, één waarin het (sociale) welbevinden van onze bevolking het uitgangspunt vormt, in plaats van de vakantievluchten. En een besluit waarin voldoende ruimte is voor het herstel van onze natuur. En niet dat via een achterdeur de natuurvergunning van Lelystad Airport wordt gerepareerd.’

Bron: Mediapartner Omroep Gelderland

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in