Samenwerkingsovereenkomst van PvdA afdeling Hattem en GroenLinks Hattem afdeling Noord Oost Veluwe

PvdA afdeling Hattem en Groen Links Hattem afdeling Noord Oost Veluwe gaan gezamenlijk de gemeenteraadsverkiezingen in. Zij zullen onder de naam PvdA/GroenLinks Hattem meedoen aan de komende raadsverkiezing. Met een bredere samenwerking op links wil PvdA/GroenLinks Hattem het progressieve en linkse geluid binnen Hattem verstevigen en uitbreiden.

Op 27 september 2021 tekenden de voorzitters van beide partijen Hanneke Jurriens (PvdA Hattem) en Hilly Schaffer (Groen Links Hattem Noordoost Veluwe) de samenwerkingsovereenkomst. Zij deden dat in aanwezigheid van bestuurs-fractie- en commissieleden. De samenwerkingsovereenkomst gaat over de gezamenlijke kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing 2022-2026.

De samenwerking doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022 onder de naam PvdA/GroenLinks Hattem.

Goed samenwerken
De  samenwerking met een gezamenlijke kandidatenlijst in een fractie dateert van  augustus 2021. Op dat moment hebben de algemene vergaderingen van PvdA afd. Hattem en Groen Links afd. Noordoost Veluwe hiertoe besloten. In de afgelopen periode is gebleken dat de (fractie)leden van de PvdA/GroenLinks graag en goed samenwerken. Beide afdelingen hebben tijdens hun algemene ledenvergadering ingestemd met de start van deze samenwerking in een fractie: waartoe de kieswet ruimte biedt. Een overeenkomst, voor de periode 2022-2026 is daartoe noodzakelijk.

Het beste uit twee partijen
Het doel van de samenwerking is het gezamenlijk uitvoering geven aan het met elkaar overeengekomen programma en het beste uit beide partijen halen. Kandidaten op de kieslijst, de leden van de fractie en de leden van de uitgebreide fractie verbinden zich hiertoe bij hun politieke activiteiten.

Twee partijen; samen optrekken
De PvdA en Groen Links blijven twee zelfstandige partijen die samen optrekken. Dit gebeurt vanuit een gezamenlijke fractie en een gezamenlijk door beide partijen geschreven en onderschreven verkiezingsprogramma.

Vooruitlopend op die gezamenlijkheid zijn tijdens de afgelopen raadsvergadering drie nieuwe commissieleden benoemd namens de PvdA. Deze drie nieuwe commissieleden blijven actief tot de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Het zijn: Chris van Groningen (lid van de PvdA) en Roel Janssen en Birgitta Hogendoorn (beide lid van Groen Links).

 

Laat een reactie achter

Plaats alstublieft uw reactie
Vul je naam in